Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2798 резултата)
 1. Рев 2568/2017 3.1.1.9.1 службеност

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2568/2017 / Датум: 15.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца „АА“ ДОО..., чији је пуномоћник Иван Ћаловић, адвокат из..., против тужених ББ и В ...

 2. Рев 5667/2018 3.1.5.2.4 исељење

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5667/2018 / Датум: 15.05.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиоца Економски факултет Универзитета у..., кога заступа пуномоћник Милош Костић, адвокат у..., против ...

 3. Рев 4256/2018 престанак права закупца, отказ уговора у целости 3.1.6.2.1; 3 и 4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4256/2018 / Датум: 15.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Зоран Зорбић, адвокат у..., против туженог ББ из..., ...

 4. Рев 1363/2019 извршење ради наплате новчаног потраживања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1363/2019 / Датум: 15.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председникa већа, Звезданe Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., против туженог ББ ДОО..., кога заступа Мира Црногорчић, адвокат из..., ради дуга, одл ...

 5. Рев2 2415/2018 радно право; 3.5.15.4.2 повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2415/2018 / Датум: 10.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из села...,..., кога заступају пуномоћници Срђан Цветковић и П ...

 6. Рев 548/2017 3.1.1.4.6 одржајем

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 548/2017 / Датум: 09.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ и ВВ, сви из..., ул.... број..., чији је заједнички пуномоћник Божидарка Стојаковић, ад ...

 7. Рев2 1383/2019 зарада

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1383/2019 / Датум: 09.05.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца АА и ББ, обоје из..., чији је заједнички пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., против тужене ...

 8. Р1 228/2019 3.20.1 сукоб надлежности; атракција надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 228/2019 / Датум: 09.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца АА из... –..., чији је пуномоћник Радивој Ајдуковић, адвокат из..., против туженог „ББ“ А.Д.... ...

 9. Рев 254/2019 3.1.4.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 254/2019 / Датум: 09.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца – противтуженог АА, са пребивалиштем у..., чији је пуномоћник Драгослав Бјелић адвокат из..., п ...

 10. Рев 996/2017 3.1.1.4. стицање својине; 3.1.1.6 сусвојина

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 996/2017 / Датум: 18.04.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Стојадин Јовановић адвокат из... и Наташа ...

Pages