Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3640 резултата)
 1. Рев 3339/2019 3.1.4.16. издржавање

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3339/2019 / Датум: 06.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Здравко Тодоровић, адвокат из..., против туженог ББ из..., ч ...

 2. Рев 4220/2019 3.1.4.4.4 односи детета и родитеља

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4220/2019 / Датум: 06.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Радмила Вујичић, адвокат из..., против тужене ББ из..., чиј ...

 3. Рев2 3367/2019 3.19.1.25.1.4. посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3367/2019 / Датум: 06.11.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, др Илије Зиндовића, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Владимир Милановић, ...

 4. Рев 3607/2019 ништавост уговора

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3607/2019 / Датум: 31.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Зоране Делибашић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мирослав Рњаковић, адвокат из..., против тужене ББ, као ...

 5. Рев 4608/2018 3.1.1.4.1 стицање својине правним послом

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4608/2018 / Датум: 30.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, др Илије Зиндовића, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Драган Микеш, адвокат из.. ...

 6. Рев 5805/2018 3.1.2.8.3 накнада материјалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5805/2018 / Датум: 30.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, др Илије Зиндовића и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., коју заступа Соња Поповић, адвокат из..., против туженог Града Новог ...

 7. Рев 3656/2019 3.1.4.9 вршење породичног права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3656/2019 / Датум: 30.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Илије Зиндовића и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Рада Рвовић, адвокат из..., против туженог ББ из..., ...

 8. Рев2 2168/2019 3.5.9. зарада на основу радног учинка

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2168/2019 / Датум: 30.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, ЖЖ, ЗЗ и ИИ, сви из..., чији је заједнички пу ...

 9. Р1 501/2019 3.20.1 сукоб надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 501/2019 / Датум: 30.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је заједнички пуномоћник Марија Здјелар, адвокат из... пр ...

 10. Рев 4215/2019 3.19.1.25.1.3 дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4215/2019 / Датум: 30.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Jaсминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца ЈКП “AA” …, против туженог ББ из..., ради исплате, одлучујући о ревизији туженог изјављ ...

Pages