Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 4724 резултата)
 1. Кзз 1230/2019 недозвољен доказ; 438 ст.2 тач. 1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1230/2019 / Датум: 26.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Соње Павловић, Радослава Петровића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кр ...

 2. Кзз 1182/2019 непостојање елемената кривичног дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1182/2019 / Датум: 21.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном пред ...

 3. Кзз 1194/2019 погрешна примена закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1194/2019 / Датум: 21.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окр ...

 4. Кзз 1203/2019 трошкови кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1203/2019 / Датум: 21.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном пред ...

 5. Кзз 1206/2019 погрешна примена закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1206/2019 / Датум: 21.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету ...

 6. Кзз 1205/2019 недозвољени докази

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1205/2019 / Датум: 21.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окр ...

 7. Кзз 1216/2019 обавезна одбрана

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1216/2019 / Датум: 21.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окр ...

 8. Кзз 1204/2019 трошкови кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1204/2019 / Датум: 21.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном пред ...

 9. Кзз 1225/2019 трошкови кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1225/2019 / Датум: 21.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном пред ...

 10. Кзз РЗ 4/2019 ратни злочин; околности које трајно искључују кривично гоњење

  Кривична материја / Уписници: Кзз РЗ / Бр. предмета: 4/2019 / Датум: 20.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Јасмине Васовић и Радмиле Драгичевић Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записн ...

Pages