Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 585 резултата)
 1. Узп1 3/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 1.13 право на делотворан правни лек

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 3/2020 / Датум: 28.12.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Марине Милановић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући поводом Одлуке Уставног с ...

 2. Узп 267/2020 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.2.10; право по основу пензијско инвалидског осигурања

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 267/2020 / Датум: 10.12.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Добриле Страјина и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., коју заступа пуномо ...

 3. Узп 87/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 87/2020 / Датум: 30.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Добриле Страјина и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из Републике ...

 4. Ур 15/2020 4.1.2.7; ванредна правна средства

  Управна материја / Уписници: Ур / Бр. предмета: 15/2020 / Датум: 13.11.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о ревизији АА из..., Булевар... број.., у нејавн ...

 5. Прзп 2/2020 2.5.29; ванредни правни лекови

  Управна материја / Уписници: Прзп / Бр. предмета: 2/2020 / Датум: 05.11.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву окривљеног АА из..., за ванред ...

 6. Прзз 8/2020 2.5.29.1; захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 8/2020 / Датум: 05.11.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Биљане Синановић, Јасмине Васовић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући по захтеву ...

 7. Прзз 9/2020 2.5.3 одговорност за прекршај

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 9/2020 / Датум: 05.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Биљане Синановић, Јасмине Васовић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујућ ...

 8. Прзз 11/2020 достављање писмена; 2.5.8.2 право на одбрану; 2.5.7.1 застарелост предмета и вођење прекршајног поступка

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 11/2020 / Датум: 05.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Биљане Синановић, Јасмине Васовић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујућ ...

 9. Прзз 6/2020 2.5.9 органи надлежни за вођење покренутог поступка; 4.3 прекршајни поступак, остали прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 6/2020 / Датум: 02.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Биљане Синановић, Јасмине Васовић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујућ ...

 10. Узп 213/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.2.1.2 враћање експоприсане имовине физичким лицима

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 213/2020 / Датум: 23.10.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., ББ из.. ...

Pages