Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 444 резултата)
 1. Прзп 11/11 – прекршај

  Управна материја / Уписници: Прзп / Бр. предмета: 11/11 / Датум: 19.05.2011.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Олге Ђуричић, председника већа, Власте Јовановић и Весне Поповић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, решавајући по захтеву браниоца кажњених: правног лица I.h. д.о.о. из ...

 2. Узп 399/10- преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 399/10 / Датум: 28.04.2011.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Снежане Андрејевић и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, записничарем, решавајући о захтеву Ш.В. из Б, за преиспитивање судске одлуке – пр ...

 3. Узп 95/11- преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 95/11 / Датум: 28.04.2011.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Снежане Андрејевић и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, записничарем, решавајући о захтеву М.Ђ. из Б,  за преиспитивање судске одлуке – п ...

 4. Уж 66/10- жалбе

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 66/10 / Датум: 15.04.2011.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић, Стојана Јокића,  Власте Јовановић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником  Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по жалб ...

 5. Уж 182/10- жалбе

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 182/10 / Датум: 12.04.2011.

  У ИМЕ НАРОДА             Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић, Стојана Јокића,  Весне Поповић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником суда Горданом Богдановић, као записничарем, одлу ...

 6. Прзз 9/11- прекршаји- саобраћај

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 9/11 / Датум: 25.03.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Весне Поповић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником суда Рајком Милијаш, записничарем, решавајући о захтеву за заштиту законитости Републичког ...

 7. Узз 53/10- прекршаји- остали

  Управна материја / Уписници: Узз / Бр. предмета: 53/10 / Датум: 25.03.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Весне Поповић, Власте Јовановић, Снежане Андрејевић и Михаила Рулића, чланова већа, са саветником суда Рајком Милијаш, записничарем, решавајући о захтеву ...

 8. Узп 3/10- републичка радиодифузна агенција

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 3/10 / Датум: 11.03.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Стојана Јокића и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући по захтеву A.T. д.о.о. Б, који је ...

 9. Узп 5/10- републичка радиодифузна агенција

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 5/10 / Датум: 11.03.2011.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Снежане Андрејевић и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, одлучујући по захтеву A.t-k. k, Предузећа за... ...

 10. Узп 85/10- заштита конкуренције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 85/10 / Датум: 11.03.2011.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Снежане Андрејевић и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Комисије за заштиту ко ...

Pages