Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 417 резултата)
 1. Узп 262/10- ванредна правна средства, дисциплински поступак

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 262/10 / Датум: 29.10.2010.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежана Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Михаила Рулића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, записничарем, решавајући о захтеву М.П. из П., насеље …, кога заступа пуномоћник В.Р., адво ...

 2. Узп 238/10- ванредна правна средства, дисциплински поступак

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 238/10 / Датум: 19.10.2010.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, решавајући о захтеву М.М. из Н.П., улица …, кога заступа пуномоћ ...

 3. Ур 28/10- прекршај-новчана казна

  Управна материја / Уписници: Ур / Бр. предмета: 28/10 / Датум: 08.10.2010.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Михаила Рулића, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, решавајући по захтеву О.И. из села Р., С., поднетом против пресуде П ...

 4. Узп 229/10- изузимање грађевинског земљишта

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 229/10 / Датум: 08.10.2010.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Михаила Рулића, чланова већа, са саветником Радојком Маринковић, записничарем, решавајући о захтеву Црквене општине … у О., поднетом преко пуномоћника М ...

 5. Узп 189/10- инвалидска пензија

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 189/10 / Датум: 09.09.2010.

              Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником Радојком Маринковић, записничарем, решавајући о захтеву Б.Н. из Б., за преиспитивање судске од ...

 6. Упр 220/10- изузеће судија већа за прекршаје

  Управна материја / Уписници: Упр / Бр. предмета: 220/10 / Датум: 09.09.2010.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија овог суда Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, решавајући по захтеву за изузеће В.Б. председника Већ ...

 7. Упр 403/10- сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Упр / Бр. предмета: 403/10 / Датум: 09.09.2010.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Градског судије за прекрш ...

 8. Узп 29/10- ванредна правна средства, накнада трошкова за становање

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 29/10 / Датум: 02.09.2010.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Предрага Трифуновића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, записничарем, решавајући о захтеву Војне поште … Београд, за преиспитивање судске одлу ...

 9. Прзз 1/10- ванредна правна средства, захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 1/10 / Датум: 04.06.2010.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитости ...

 10. Узп 15/10- враћање земљишта

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 15/10 / Датум: 27.05.2010.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, решавајући о захтеву С.Б, адвоката из Т., за преиспитивање с ...

Pages