Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2798 резултата)
 1. Рев2 2740/2017 3.19.1.2 надлежност и састав суда; 3.19.1.24.2.1 битне повреде; 3.19.1.25.1.1 разлози побијања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2740/2017 / Датум: 17.04.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Весна Вучевић, адвокат из..., против тужене Средње школе „ББ“ из... –. ...

 2. Рев2 1580/2017 повреда радне обавезе; непоштовање радне дисциплине

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1580/2017 / Датум: 11.04.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиоца АА из села... код..., чији је пуномоћник Радослав Стефановић, адвокат из..., против ту ...

 3. Рев 3566/2018 3.1.2.5.3 дејство раскида

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3566/2018 / Датум: 10.04.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца Предузеће за трговину и услуге АА ДОО..., чији је пуномоћник Томислав Шунка, адвока ...

 4. Рев 2204/2017 3.1.2.4.2 ништав уговор

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2204/2017 / Датум: 28.03.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Биљане Драгојевић, председника већа, Весне Субић и Jeлице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиоца Републике Србије, Министарство финансија, Пореска управа, коју заступа Државно прав ...

 5. Рев 4940/2018 хипотека

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4940/2018 / Датум: 27.03.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужиoца ''АА'' АД..., кога заступа пуномоћник Радмила Јаковљевић из..., против ...

 6. Рев 5177/2018 3.1.2.13 затезна камата у вези 3.1.2.10 стицање без основа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5177/2018 / Датум: 21.03.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Биљане Драгојевић, председника већа, Весне Субић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ и ВВ, свих из..., чији је пуномоћник Бојан Станојловић, адвокат из..., прот ...

 7. Рев 1586/2018 ревизија; разлози побијања 3.19.1.25.1.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1586/2018 / Датум: 20.03.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Лидије Ђукић, председника већа, Божидара Вујичића и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца ЈП ''Србија гас'' Нови Сад, Организациони део Београд, Нови Београд, чији ...

 8. Рев 5501/2018 заштита имовине; забрана лишења имовине и компензација фактичка експропријација у вези експропријације

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5501/2018 / Датум: 07.03.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Биљане Драгојевић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Бранислав Херцег, адвокат из..., против ту ...

 9. Рев2 2478/2018 зарада

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2478/2018 / Датум: 28.02.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Биљане Драгојевић, председника већа, Весне Субић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Снежана Кнежевић Радовановић, адвокат из..., против ту ...

 10. Рев2 310/2019 радно право; повреда радне дисциплине

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 310/2019 / Датум: 28.02.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Биљане Драгојевић, председника већа, Весне Субић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Славица Зупанц, адвокат из..., против ...

Pages