Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3677 резултата)
 1. Рев 4215/2019 3.19.1.25.1.3 дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4215/2019 / Датум: 30.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Jaсминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца ЈКП “AA” …, против туженог ББ из..., ради исплате, одлучујући о ревизији туженог изјављ ...

 2. Рев2 1071/2019 3.19.1.25.1.4 посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1071/2019 / Датум: 30.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, др Илије Зиндовића, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца AA из...,..., чији је пуномоћник Гордана Булато ...

 3. Рев2 3216/2019 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3216/2019 / Датум: 30.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић, Бранислава Босиљковића, Божидара Вујичића и Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужилаца АА из... и ББ из..., чији је заједнички пуномоћник ...

 4. Рев 3985/2019 3.1.4.16.3 издржавање мајке детета; 3.1.4.16.5 одређивање и престанак издржавања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3985/2019 / Датум: 25.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Небојша Михаиловић адвокат из..., против ту ...

 5. Рев 3412/2019 3.1.4.9; 3.1.4.16.4; 3.1.4.16.5

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3412/2019 / Датум: 25.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Владимир Марковић адвокат из..., против туженог ББ из..., ...

 6. Рев2 2607/2017 3.5.15.4.2; 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2607/2017 / Датум: 25.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници из радног односа тужиље АА из..., чији је пуномоћник Александар Самуиловић адвок ...

 7. Рев 4114/2019 насиље у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4114/2019 / Датум: 25.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Зоране Делибашић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у правној ствари тужилаца млт. АА млт. ББ и млт. ВВ, које заступа законски заступник мајка ...

 8. Рев2 3158/2019 3.5.9 зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3158/2019 / Датум: 25.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Зоране Делибашић, Божидара Вујичића и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник А ...

 9. Рев 4209/2019 3.1.1.4.5; 3.1.1.6; 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4209/2019 / Датум: 25.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Татјана Танасковић адвокат из..., против тужене ББ из..., ...

 10. Рев2 3098/2019 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3098/2019 / Датум: 25.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Зоране Делибашић, Божидара Вујичића и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Д ...

Pages