Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 222 резултата)
 1. Рж1 у 105/2018 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 105/2018 / Датум: 30.01.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача AA из..., ББ из..., ВВ из...,..., ГГ из...,..., ДД из..., ЂЂ из...,..., ЕЕ из...,..., ЖЖ из...,..., ЗЗ из..., ИИ из..., ЈЈ из...,..., КК из...,..., ЛЛ из...,..., ЉЉ из..., ММ ...

 2. Рж1 у 107/2018 понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 107/2018 / Датум: 30.01.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ББ из..., ВВ из...,..., ГГ из...,..., ДД из..., ЂЂ из...,..., ЕЕ из...,..., ЖЖ из......, ЗЗ из..., ИИ из..., ЈЈ из...,..., КК из...,..., ЛЛ из...,..., ЉЉ из..., ММ и ...

 3. Рж1 у 4/2019 целовитост поступка; значај случаја подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 4/2019 / Датум: 24.01.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,..., чији је пуномоћник Јово Борић, адвокат из...,..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 313/2018 од 27.12.2018. године, у пре ...

 4. Рж1 уп 2/2018 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 2/2018 / Датум: 24.01.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Прекршајног апелационог суда – Одељење у Нишу Р4 ОП 2/18 од 05.11.2018. године, у предмету заштите пра ...

 5. Рж1 у 138/2018 понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 138/2018 / Датум: 13.11.2018.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,......, ББ из...,......, ВВ из...,......, ГГ из...,......, ДД из...,......, ЂЂ из...,......, ЕЕ из...,......, ЖЖ из...,......, ЗЗ из...,......, ИИ из...,......, ЈЈ из ...

 6. Рж1 гп 2/2018 недозвољеност жалбе

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 2/2018 / Датум: 26.01.2018.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Ајншпилер-Поповић, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача “АА” из..., кога заступа пуномоћник Мирослав Тешић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној због непоступања Привре ...

 7. Рж1 гп 4/2018 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 4/2018 / Датум: 25.01.2018.

  Врховни касациони суд, судија Горданa Ајншпилер Поповић, у поступку заштите права на суђење у разумном року предлагача AA из …, кога заступа пуномоћник Владимир Ристић, адвокат из …, одлучујући по жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апела ...

 8. Рж1 г 13/2017 понашање подносиоца приговора

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 13/2017 / Датум: 31.08.2017.

  Врховни касациони суд, судија Миломир Николић, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача АА из..., одлучујући о жалби предлагача и о жалби ББ из... изјављеним против решења Апелационог суда у Београду Р4 г 36/17 од 29.06.2017. год ...

 9. Рж1 гп 7/2017 дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 7/2017 / Датум: 10.04.2017.

  Врховни касациони суд, судија Горданa Ајншпилер Поповић, у поступку заштите права на суђење у разумном року подносиоца „АА“ предузетник ББ из..., кога заступа пуномоћник Мирослав Тешић, адвокат из..., одлучујући по жалби предлагача против решења Привредно ...

 10. Рж р 279/2016 Хитност поступка и понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж р / Бр. предмета: 279/2016 / Датум: 28.12.2016.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Лидије Ђукић, председника већа, Божидара Вујичића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари предлагача AA из..., чији је пуномоћник Маја Војводић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у р ...

Pages