Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 17302 резултата)
 1. Рев 56/2019 3.1.2.8.1.7; посебни случајеви одговорности

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 56/2019 / Датум: 29.03.2021.

  Врховни касациони суд, Звездана Лутовац, председник већа, у парници тужиоца Републике Србије- Министарство унутрашњих послова, коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Краљеву, против тужених АА из..., Општине Горњи Милановац, коју заступа Општинс ...

 2. Узп 1/2021 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.1.12.1; понављање поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 1/2021 / Датум: 26.03.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, решавајући о захтеву Предузећа за инжењеринг, промет и у ...

 3. Узп 177/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.1.6 трошкови поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 177/2020 / Датум: 26.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о захтеву „Венац“ Акционарско др ...

 4. Р 1393/2021 3.21; делегација надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 1393/2021 / Датум: 25.03.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., против туженог ББ из..., чији је пуномоћник Ненад Савковић, адвокат из..., ради ...

 5. Кзз 318/2021 одбијен ззз; 439 ст. 1

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 318/2021 / Датум: 25.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгићевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Биљане Синановић, Дубравке Дамјановић и Драгомира Милојевића, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у ...

 6. Рев2 859/2018 3.5.16.3.3; накнада штете због изгубљене зараде

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 859/2018 / Датум: 25.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник ...

 7. Кзз ОК 5/2021 одбијен ззз; 438 ст. 2 тач. 1; 438 ст. 1 тач. 1

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 5/2021 / Датум: 25.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Биљане Синановић, Дубравке Дамјановић и Драгомира Милојевића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записнича ...

 8. Рж1 р 5/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 5/2021 / Датум: 25.03.2021.

  Врховни касациони суд, судија Слађана Накић Момировић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Драгослав Димитријевић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача услед повреде права на суђење у ра ...

 9. Рев 1282/2021 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1282/2021 / Датум: 25.03.2021.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Јасмине Стаменковић, др Илије Зиндовића, Татјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драгослав Б ...

 10. Рев 3314/2020 накнада за експроприсану имовину

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3314/2020 / Датум: 25.03.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић и Гордане Комненић, чланова већа, у ванпарничном поступку предлагача Јавног предузећа “Електропривреда Србије“ Београд – Огранак рударски басен „Колубар ...

Pages