Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 4745 резултата)
 1. Кзп 197/10- злоупотреба овлашћења у привреди- превара

  Кривична материја / Уписници: Кзп / Бр. предмета: 197/10 / Датум: 16.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА             Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића и Љубице Кнежевић-Томашев, чланова већа, са саветником Наташом Бањац, као записничарем, у кривичном предмету осуђеног ...

 2. Кзз 11/10- битне повреде одредаба кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 11/10 / Датум: 10.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА               Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија Горана Чавлине, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Веска Крстајића и Љубице Кнежевић-Томашев, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничар ...

 3. Кзз 25/10- битне повреде одредаба кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 25/10 / Датум: 10.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА             Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Горана Чавлине, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа и саветника Врховног касационог суда Гордане Бурлић, ...

 4. Кзз 29/10- повреде кривичног закона- застарелост

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 29/10 / Датум: 10.03.2010.

              Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Горана Чавлине, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Веска Крстајића и Љубице Кнежевић-Томашев, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, записничарем, у кривичном предм ...

 5. Кзз 41/10- изузеће

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 41/10 / Датум: 10.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА               Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија: Горана Чавлине, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, и саветника Врховног касационог суда Го ...

 6. Кзз 42/10- повреде кривичног закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 42/10 / Датум: 10.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА               Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија Горана Чавлине, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Наташом Бањац, као записни ...

 7. Кзз 54/10- битне повреде одредаба кривичног поступка- изузеће

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 54/10 / Датум: 10.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА               Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија: Горана Чавлине, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда ...

 8. Кзз 75/10- повреде кривичног закона- застарелост

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 75/10 / Датум: 10.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА               Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија Горана Чавлине, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Веска Крстајића и Љубице Кнежевић-Томашев, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничар ...

 9. Кзз 1/10- битне повреде одредаба кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1/10 / Датум: 03.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА             Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија Горана Чавлине, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Веска Крстајића и Љубице Кнежевић-Томашев, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем ...

 10. Кзз 17/10- трошкови кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 17/10 / Датум: 03.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА               Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија: Горана Чавлине, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда ...

Pages