Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 9668 резултата)
 1. Кзз 1276/2019 прекорачење оптужбе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1276/2019 / Датум: 04.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Јасмине Васовић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као записничаре ...

 2. Кзз 1306/2019 трошкови поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1306/2019 / Датум: 04.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Јасмине Васовић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у к ...

 3. Рев 4730/2019 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4730/2019 / Датум: 28.11.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, др Илије Зиндовића, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у правној ствари тужиоца Центра за социјални рад у..., кога заступа пуномоћник AA ...

 4. Рев 4775/2019 3.1.4.18.1; 3.1.4.18.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4775/2019 / Датум: 28.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Анкица Мишков адвокат из..., против туженог ...

 5. Рев2 2390/2017 Гж ап1 40/2017 3.5.9 зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2, Гж-Ап 1 / Бр. предмета: 2390/2017, 40/2017 / Датум: 28.11.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници из радног односа тужилаца АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, ЖЖ, ЗЗ, ИИ и ЈЈ сви из..., КК, ЛЛ, ЉЉ, ...

 6. Кзз 1239/2019 забрана прекорачења на горе- чл. 453 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1239/2019 / Датум: 28.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Јасмине Васовић, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном пред ...

 7. Рев2 2067/2017 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2067/2017 / Датум: 28.11.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Зоране Делибашић, Бисерке Живановић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници из радног односа тужилаца АА из... и ББ из..., чији су ...

 8. Р 6428/2019 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 6428/2019 / Датум: 28.11.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиље AA из..., чији је пуномоћник Зоран Соколовић адвокат из..., против тужених ББ из..., Р ...

 9. Кзз 1257/2019 непостојање елемената кривичног дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1257/2019 / Датум: 28.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Јасмине Васовић, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету ...

 10. Кзз 1193/2019 прекорачење оптужбе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1193/2019 / Датум: 28.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Јасмине Васовић, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету ...

Pages