Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 17302 резултата)
 1. Кзз 294/2021 чл. 535 ЗКП; неовлашћено лице; одбачен захтев

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 294/2021 / Датум: 25.03.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Биљане Синановић, Дубравке Дамјановић и Драгомира Милојевића, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у кривичном предмету ок ...

 2. Кзз 320/2021 чл. 208 ст. 4 КЗ; одбијен захтев

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 320/2021 / Датум: 25.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Биљане Синановић, Дубравке Дамјановић и Драгомира Милојевића, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничар ...

 3. Кзз 310/2021 одбијен ззз; овлашћени тужилац; 438 ст. 1 тач. 7

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 310/2021 / Датум: 25.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Биљане Синановић, Дубравке Дамјановић и Драгомира Милојевића, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у ...

 4. Р1 329/2020 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 329/2020 / Датум: 25.03.2021.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић и Гордане Комненић, чланова већа, у правној ствари тужиоца ”Direktna banka” а.д. Крагујевац, чији је пуномоћник Небојша Радовић, адвокат из Новог Сада, п ...

 5. Кзз 313/2021 бранилац по службеној дужности; чл. 74 ст. 1 т. 8 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 313/2021 / Датум: 24.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Јасмине Васовић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записничар ...

 6. Кзз Пр 11/2021 достављање пресуде

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 11/2021 / Датум: 24.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Јасмине Васовић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као запи ...

 7. Кзз 248/2021 одбијање оптужбе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 248/2021 / Датум: 24.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Јасмине Васовић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записничар ...

 8. Кзз 297/2021 2.4.1.22.1.2.2; погрешна примена закона; 2.4.1.22.1.2.3; повреда закона у погледу одлуке о кривичној санкцији, о одузимању имовинске користи или о опозивању условног отпуста; 2.1.6; одузимање имовинске користи

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 297/2021 / Датум: 24.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Јасмине Васовић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записничар ...

 9. Рев 1151/2021 3.1.4.11

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1151/2021 / Датум: 24.03.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у правној ствари тужиље мал. АА из..., коју заступа колизијски старатељ ББ, чији је пуномоћник Оливера Вуч ...

 10. Кзз 250/2021 обавезна одбрана

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 250/2021 / Датум: 23.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету о ...

Pages