Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2798 резултата)
 1. Рев 4585/2018 медијско право; 3.12.11. накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4585/2018 / Датум: 24.01.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из...,..., чији је пуномоћник Александра Ковачевић, адвокат из..., против туженог ...

 2. Рев2 1590/2018 радно право; колективни уговор; накнада штете; трошкови исхране

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1590/2018 / Датум: 24.01.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић, Божидара Вујичића, Браниславe Апостоловић и Зоране Делибашић, чланова већа, у правној ствари тужилаца АА из... и ББ из..., чији је заједнички п ...

 3. Рев2 531/2018 радно право; накнада зараде; застарелост

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 531/2018 / Датум: 24.01.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милош Влаховић, адвокат из..., против тужене „ББ“..., чији је ...

 4. Рев2 3045/2018 радно право; накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3045/2018 / Датум: 24.01.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа др Срђан Алексић, адвокати из..., против туже ...

 5. Рев 37/2019 1.14.3.6 дискриминација; 1.6.4.2 имунитет; 3.19.1.13 тужба

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 37/2019 / Датум: 23.01.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Анита Нуховић, адвокат из..., против туженог BB из..., ради утврђења д ...

 6. Рев2 3094/2018 радно право; накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3094/2018 / Датум: 23.01.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић, Весне Субић, Јелице Бојанић-Керкез и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Владимир Милановић, адвокат и ...

 7. Р1 617/2018 3.19.1.2 надлежност и састав суда

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 617/2018 / Датум: 27.12.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у правној ствари предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Предраг Савић, адвокат из..., против противника предлагача ...

 8. Рев 5035/2018 друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5035/2018 / Датум: 27.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Биљане Драгојевић, председника већа, Весне Субић, Јелице Бојанић-Керкез, Слађане Накић- Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Данијела Р ...

 9. Рев2 1200/2018 радно право; заснивање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1200/2018 / Датум: 27.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Говедарица и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Момир Суботић, адвокат из..., против туженог Гр ...

 10. Рев 5615/2018 друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5615/2018 / Датум: 26.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић, Биљане Драгојевић, Слађане Накић-Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., село..., чији је пуномоћник Марко ...

Pages