Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3677 резултата)
 1. Рев 2830/2019 3.1.1.4.5. стицање својине грађењем

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2830/2019 / Датум: 22.10.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, Илије Зиндовића, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Весна Цукавац, адвокат ...

 2. Рев 2370/2019 3.1.2.8.3.4; накнада материјалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2370/2019 / Датум: 22.10.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, Илије Зиндовића, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Горан Полић, адвокат и ...

 3. Рев 1032/2017, Рев 1147/2017 3.15.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев, Рев / Бр. предмета: 1032/2017, 1147/2017 / Датум: 17.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Никола Тадић адвокат из..., против тужене Р ...

 4. Рев2 2978/2019 3.5.9 зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2978/2019 / Датум: 17.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Зоране Делибашић, Бисерке Живановић и др Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Дејан Крстић, адв ...

 5. Рев 4096/2019 3.19.1.27; 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4096/2019 / Датум: 17.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АД "AA"..., чији је пуномоћник Милан Ивошевић адвокат из..., против тужене ...

 6. Рев2 1897/2019 3.5.15.4.8

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1897/2019 / Датум: 17.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници из радног односа тужиље AA из..., чији је пуномоћник Огњен Ђурић адвокат из..., против тужене ...

 7. Р1 500/2019 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 500/2019 / Датум: 17.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., против туженог ББ из..., чији је пуномоћник Радољуб Дошовић адвокат из..., ...

 8. Рев 3351/2019 одржавање личних односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3351/2019 / Датум: 17.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Зоране Делибашић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиље-противтужене АА из... (у даљем тексту: тужиља), против туженог-противтужи ...

 9. Рев 3995/2019 3.1.2.3.9.4; 3.1.2.8.3.6

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3995/2019 / Датум: 17.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Слободан Павловић адвокат из..., против туж ...

 10. Рев2 2897/2019 посебна ревизија; 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2897/2019 / Датум: 16.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац, Бранка Станића, др Драгише Б. Слијепчевића и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници из радног односа тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из. ...

Pages