Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 5663 резултата)
 1. Кзз 129/2021 незаконит доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 129/2021 / Датум: 17.02.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Драгана Аћимовића и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записнич ...

 2. Кзз 139/2021 кзз 139/21; 2.1.12.12; прогањање; 2.4.1.22.1.2.1; непостојање елемената кривичног дела; 2.4.1.22.1.2.2; погрешна примена закона; 2.4.1.22.1.1.10; прекорачење оптужбе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 139/2021 / Датум: 17.02.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Драгана Аћимовића и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записнич ...

 3. Кзз 148/2021 чл. 439 т. 3

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 148/2021 / Датум: 17.02.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Драгана Аћимовића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као запис ...

 4. Кзз 157/2021 незаконит доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 157/2021 / Датум: 17.02.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Драгана Аћимовића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записнича ...

 5. Кзз 110/2021 трошкови

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 110/2021 / Датум: 17.02.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Драгана Аћимовића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записнича ...

 6. Кзз 149/2021 2.1.30.3; 2.4.1.22.1.2.1

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 149/2021 / Датум: 17.02.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Драгана Аћимовића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записнича ...

 7. Кзз 100/2021 2.1.4.3.3; 2.1.1.9.4; 2.4.1.22.1.2.1

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 100/2021 / Датум: 10.02.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Дубравке Дамјановић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записн ...

 8. Кзз 99/2021 прекорачење оптужбе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 99/2021 / Датум: 10.02.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Дубравке Дамјановић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записнич ...

 9. Кзз 108/2021 чл. 57 ст. 3 КЗ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 108/2021 / Датум: 10.02.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Дубравке Дамјановић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић као записничар ...

 10. Кзз 109/2021 2.1.31.1; 2.4.1.8.1

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 109/2021 / Датум: 10.02.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Драгана Аћимовића и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као за ...

Pages