Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 4745 резултата)
 1. Кзз 1196/2019 одбија се 438 став 2 тач. 1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1196/2019 / Датум: 19.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Соње Павловић, Драгана Аћимовића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Андреом Јаковљевић, к ...

 2. Кзз 1198/2019 одбија се захтев; 439 тачка 3) ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1198/2019 / Датум: 19.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Соње Павловић, Драгана Аћимовића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Андреом Јаковљевић, к ...

 3. Кзз 1207/2019 усваја се

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1207/2019 / Датум: 19.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Соње Павловић, Драгана Аћимовића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Андреом Јаковљевић, к ...

 4. Кзз 1187/2019 усвојен ззз; трошкови кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1187/2019 / Датум: 19.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Соње Павловић, Драгана Аћимовића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Андреом Јаковљевић, к ...

 5. Кзз 1172/2019 околности које трајно искључују кривично гоњење- пресуђена ствар

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1172/2019 / Датум: 14.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном предмет ...

 6. Кзз 1149/2019 погрешна примена закона; 2.4.1.22.1.2.2

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1149/2019 / Датум: 14.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету окр ...

 7. Кзз 1118/2019 примена закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1118/2019 / Датум: 14.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окривљ ...

 8. Кзз 1152/2019 незаконити докази

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1152/2019 / Датум: 14.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окривљ ...

 9. Кзз 1161/2019 погрешна примена закона; 2.4.1.22.1.2.2

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1161/2019 / Датум: 14.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном предмет ...

 10. Кзз 1179/2019 недозвољен доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1179/2019 / Датум: 13.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Драгана Аћимовића, Радмиле Драгичевић Дичић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записни ...

Pages