Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 4736 резултата)
 1. Кзз 1149/2019 погрешна примена закона; 2.4.1.22.1.2.2

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1149/2019 / Датум: 14.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету окр ...

 2. Кзз 1118/2019 примена закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1118/2019 / Датум: 14.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окривљ ...

 3. Кзз 1152/2019 незаконити докази

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1152/2019 / Датум: 14.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окривљ ...

 4. Кзз 1161/2019 погрешна примена закона; 2.4.1.22.1.2.2

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1161/2019 / Датум: 14.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном предмет ...

 5. Кзз 1179/2019 недозвољен доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1179/2019 / Датум: 13.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Драгана Аћимовића, Радмиле Драгичевић Дичић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записни ...

 6. Кзз 1156/2019 обавезна одбрана

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1156/2019 / Датум: 13.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Драгана Аћимовића, Соње Павловић и Радмиле Драгичевић-Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као запис ...

 7. Кзз 1176/2019 439 т. 1 и 2; нема кривичног дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1176/2019 / Датум: 12.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Соње Павловић, Драгана Аћимовића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у криви ...

 8. Кзз 1163/2019 укинуто; трошкови кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1163/2019 / Датум: 12.11.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Соње Павловић, Драгана Аћимовића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном предмету ...

 9. Кзз 1175/2019 укинуто; трошкови кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1175/2019 / Датум: 12.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Соње Павловић, Драгана Аћимовића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у криви ...

 10. Кзз 901/2019 трошкови кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 901/2019 / Датум: 07.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету о ...

Pages