Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 17302 резултата)
 1. Кзз 289/2021 439 т. 1 зкп; постојање кривичног дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 289/2021 / Датум: 23.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окр ...

 2. Рев2 3281/2020 3.19.1.25.1.4; 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3281/2020 / Датум: 23.03.2021.

  Врховни касациони суд и то председник већа судија Бранко Станић, поступајући у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Гордана Булатовић, адвокат у..., против туженог Путеви АД Ужице, чији је пуномоћник др Љубиша Павловић, адвокат у..., ради исплате ...

 3. Кзз 292/2021 незаконит доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 292/2021 / Датум: 23.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном пред ...

 4. Кзз 261/2021 нема елемената кривичног дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 261/2021 / Датум: 23.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Маријом Рибарић, као записничарем, у кривичном предмет ...

 5. Кзз 308/2021 елементи кривичног дела; насилничко понашање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 308/2021 / Датум: 23.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Маријом Рибарић, као записничарем, у кривичном предмет ...

 6. Кзз 290/2021 438-2 ст. 1 ЗКП; недозвољени докази

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 290/2021 / Датум: 23.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету про ...

 7. Рж1 у 11/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 11/2021 / Датум: 19.03.2021.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 475/2020 од ...

 8. Рж1 г 2/2021 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 2/2021 / Датум: 19.03.2021.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из...-..., ул.... бр...., чији је пуномоћник Александар Радивојевић, адвокат из..., ул.... бр...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној у смислу члан ...

 9. Узп 44/2021 4.1.2.7.2; понављање управно-судског поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 44/2021 / Датум: 19.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Добриле Страјина, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из... и ББ из..., кој ...

 10. Рев2 2179/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.5; радно право; 3.5.12; накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2179/2020 / Датум: 19.03.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Добриле Страјина, Марине Милановић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из села..., власника самост ...

Pages