Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2798 резултата)
 1. Рев 5447/2018 3.5.9. доприноси; 3.5.16.1. услови за судску заштиту

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5447/2018 / Датум: 26.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић, Весне Субић, Слађане Накић Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца АA из..., чији је пуномоћник Марко Николић, ...

 2. Рев 5795/2018 3.5.9. друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5795/2018 / Датум: 26.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић, Биљане Драгојевић, Слађане Накић-Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Тања Божиловић, ...

 3. Рев 4634/2018 3.5.9 доприноси

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4634/2018 / Датум: 26.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић, Биљане Драгојевић, Слађане Накић Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Гречић, ...

 4. Рев 5484/2018 3.5.9 друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5484/2018 / Датум: 26.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић, Весне Субић, Слађане Накић-Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Далибор Јованов ...

 5. Рев 4704/2018 3.5.9 доприноси

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4704/2018 / Датум: 26.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић, Биљане Драгојевић, Слађане Накић Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник адвокат Јелица ...

 6. Рев 5251/2018 3.5.9 друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5251/2018 / Датум: 26.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић, Биљане Драгојевић, Слађане Накић-Момировић и Добриле Страјина чланова већа, у парници тужиоца АА из села..., чији је пуномоћник Биљана Јов ...

 7. Рев2 2986/2018 радно право; накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2986/2018 / Датум: 20.12.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац, Јелене Боровац, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Срђан Алексић, адв ...

 8. Рев2 2824/2018 радно право; повреда на раду

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2824/2018 / Датум: 12.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Александар Ружичић, адвокат из..., против тужено ...

 9. Рев1 14/2018 заједничка имовина супружника; хипотека

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 14/2018 / Датум: 12.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиља АА и ББ, обе из..., чији је заједнички пуномоћник адвокат Зоран Цветковић из. ...

 10. Рев2 2888/2018 радно право; накнада трошкова за долазак и одлазак са рада

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2888/2018 / Датум: 06.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АA из..., чији је пуномоћник Милош Влаховић, адвокат из..., против тужен ...

Pages