Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 490 резултата)
 1. Узп 313/2018 регистрација привредних субјеката

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 313/2018 / Датум: 25.10.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву Предузећа за трговину и ус ...

 2. Узп1 12/2018 враћање имовине

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 12/2018 / Датум: 26.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Aгенције за реституцију Реп ...

 3. Узп 189/2018 понављање управног поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 189/2018 / Датум: 26.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за преиспитивање судске одл ...

 4. Узп 191/2018 престанак радног односа- полиција

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 191/2018 / Датум: 20.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Звездане Лутовац, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., улица..., кога за ...

 5. Прзз 13/2018 прекршај- трошкови

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 13/2018 / Датум: 12.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитос ...

 6. Прзз 15/2018 прекршај- трошкови

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 15/2018 / Датум: 12.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитос ...

 7. Прзз 17/2018 прекршај- трошкови

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 17/2018 / Датум: 12.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитос ...

 8. Прзз 19/2018 захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 19/2018 / Датум: 12.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законито ...

 9. Прзз 20/2018 захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 20/2018 / Датум: 12.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитос ...

 10. Узп 235/2018 враћање имовине црквама

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 235/2018 / Датум: 06.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтевима за преиспитивање судске ...

Pages