Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 475 резултата)
 1. Узп 515/2017 понављање управног спора

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 515/2017 / Датум: 30.08.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., поднетом преко ...

 2. Узп 220/2018 инспекцијске мере

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 220/2018 / Датум: 23.08.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву Друштва са ограничен ...

 3. Узп 89/2018 заштита конкуренције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 89/2018 / Датум: 11.07.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Привредног друштва '&# ...

 4. Узп 118/2018 разрешење извршитеља

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 118/2018 / Датум: 11.07.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., кога заступа пуном ...

 5. Узп 229/2018 информације од јавног значаја

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 229/2018 / Датум: 11.07.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., поднетом преко пун ...

 6. Узп 149/2018 заштита конкуренције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 149/2018 / Датум: 05.07.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву АА,..., поднетом преко пуномоћника Бо ...

 7. Прзз 12/2018 царински прекршај

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 12/2018 / Датум: 05.07.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитости Р ...

 8. Узп 198/2018 промене у регистру привредних субјеката

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 198/2018 / Датум: 05.07.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву Министарства привреде Ре ...

 9. Узп1 4/2018 трошкови управног спора

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 4/2018 / Датум: 05.07.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., поднетом преко пуномоћника ...

 10. Узп 126/2018 враћање имовине

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 126/2018 / Датум: 28.06.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву Српске православне ц ...

Pages