Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 485 резултата)
 1. Прзз 15/2018 прекршај- трошкови

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 15/2018 / Датум: 12.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитос ...

 2. Прзз 17/2018 прекршај- трошкови

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 17/2018 / Датум: 12.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитос ...

 3. Прзз 19/2018 захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 19/2018 / Датум: 12.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законито ...

 4. Прзз 20/2018 захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 20/2018 / Датум: 12.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитос ...

 5. Узп 235/2018 враћање имовине црквама

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 235/2018 / Датум: 06.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтевима за преиспитивање судске ...

 6. Узп 300/2018 понављање судског поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 300/2018 / Датум: 06.09.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући по тужби Привредног друштва за производњу и трго ...

 7. Узп 496/2017 понављање судског спора

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 496/2017 / Датум: 06.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., поднетом преко ...

 8. Ус 11/2018 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 11/2018 / Датум: 04.09.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Трећег основног су ...

 9. Узп 30/2018 понављање управног спора

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 30/2018 / Датум: 30.08.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., поднетом преко ...

 10. Узп 217/2018 понављање управног спора

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 217/2018 / Датум: 30.08.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., поднетом преко ...

Pages