Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2798 резултата)
 1. Рев 5362/2018 издржавање супружника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5362/2018 / Датум: 29.11.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Биљане Драгојевић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиље AA (раније АА1) из..., са боравиштем у..., чији је пуномоћник Горан Радановић, адвок ...

 2. Рев2 346/2018 радно право; вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 346/2018 / Датум: 29.11.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Зоране Делибашић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., Општина..., чији је пуномоћник Драган Сокнић, адвокат из..., п ...

 3. Рев 3314/2018 накнада материјалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3314/2018 / Датум: 29.11.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Благоје Николић, адвокат из..., против тужене ББ из..., ч ...

 4. Рев2 3110/2017 радно право; повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3110/2017 / Датум: 23.11.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Добрица Милосављевић, адвокат из..., против туженог ЈП „ ...

 5. Рев2 1980/2018 радно право; накнада зараде

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1980/2018 / Датум: 22.11.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Снежана Кнежевић – Радовановић, адвокат из..., против т ...

 6. Рев 4504/2018 лишење пословне способности

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4504/2018 / Датум: 21.11.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у поступку предлагача АА из..., чији је пуномоћник Срђан Б. Спасић, адвокат из...., против противника предлагача ББ и ...

 7. Рев2 2522/2017 радно право; зарада

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2522/2017 / Датум: 15.11.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Лидије Ђукић, председника већа, Божидара Вујичића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца AA из..., Ул.... бр...., чији је пуномоћник Горан В. Зечевић, адвокат из..., прот ...

 8. Рев 3193/2018 суседско право

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3193/2018 / Датум: 07.11.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић, Божидара Вујичића, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца AA из..., општина..., чији је пуномоћник ...

 9. Рев2 1323/2018 радно право; вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1323/2018 / Датум: 31.10.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Душан Обренчевић, адвокат ...

 10. Рев2 3177/2017 радно право; заснивање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3177/2017 / Датум: 31.10.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Драгомир Станисављевић адв ...

Pages