Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 8250 резултата)
 1. Кзз 508/2019 2.1.20.11; 2.4.1.8.1

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 508/2019 / Датум: 23.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића, Мирољуба Томића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету ...

 2. Кзз 506/2019 повреда закона; одобрење за кривично гоњење; незаконит доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 506/2019 / Датум: 23.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића, Мирољуба Томића и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету ...

 3. Прзз 7/2019 2.5.1.3.1 захтев за заштиту законитости; 2.5.9 органи надлежни за вођење прекршајног поступка

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 7/2019 / Датум: 23.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту закони ...

 4. Узп 147/2019 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 3.19.1.10 трошкови поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 147/2019 / Датум: 23.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,... број ...

 5. Кзз 501/2019 насиље у породици

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 501/2019 / Датум: 22.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Јасмине Васовић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записнич ...

 6. Кзз 492/2019 неовлашћено лице

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 492/2019 / Датум: 22.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Јасмине Васовић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у кривичн ...

 7. Кзз 497/2019 усвојен захтев; преиначено; ослобођен оптужбе чл. 439 т. 1 ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 497/2019 / Датум: 21.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у ...

 8. Кзз 499/2019 одбијен захтев; пов. чл. 439

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 499/2019 / Датум: 21.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у ...

 9. Кзз 475/2019 одбијен ззз; к. дело изазивање опште опасности

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 475/2019 / Датум: 21.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у ...

 10. Рж1 у 45/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6.3 понашање суда

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 45/2019 / Датум: 20.05.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,......, кога заступа као пуномоћник Александар Олинек, адвокат из...,......, одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 12/19 од 05.03.20 ...

Pages