Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 17302 резултата)
 1. Рев2 498/2021 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 498/2021 / Датум: 18.03.2021.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Бисерке Живановић и Весне Субић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Дејана Спасојевић-Иванчић, адвокат ...

 2. Кзз 219/2021 прекорачење оптужбе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 219/2021 / Датум: 17.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Драгана Аћимовића и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записн ...

 3. Кзз 259/2021 2.4.1.3; 2.4.1.22.1.2.1; 2.4.1.22.1.2.2

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 259/2021 / Датум: 16.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету о ...

 4. Кзз 242/2021 трошкови

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 242/2021 / Датум: 16.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окри ...

 5. Кзз 271/2021 прекорачење оптужбе 438 ст. 1 т. 9 зкп; недозвољен доказ 438 ст. 2 тач. 1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 271/2021 / Датум: 16.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окри ...

 6. Кзз 262/2021 погрешна примена закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 262/2021 / Датум: 16.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном предм ...

 7. Кзз 260/2021 незаконит доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 260/2021 / Датум: 16.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Маријом Рибарић, као записничарем, у кривичном предмету ...

 8. Рж1 гп 1/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2021 / Датум: 15.03.2021.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА ПР Аутопревозничка грађевинско трговинска радња..., ул.... бр..., кога заступа Татјана Раденовић, адвокат из..., ул.... бр..., ради заштите права на суђе ...

 9. Рж1 у 155/2020 1.6.6.7 правна средства за управне поступке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 155/2020 / Датум: 15.03.2021.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА и ББ из...,... број..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 400/2020 од 27.11.2020. године, у предмету заштите права на суђење у разум ...

 10. Рев2 495/2021 3.5.15.4.3; отказ због непоштовања радне дисциплине

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 495/2021 / Датум: 12.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ватрослав Стојадиновић, ...

Pages