Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 8250 резултата)
 1. Кзз 17/10- трошкови кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 17/10 / Датум: 03.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА               Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија: Горана Чавлине, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда ...

 2. Кзз 22/10- битне повреде одредаба кривичног поступка-повреде кривичног закона- одузимање предмета

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 22/10 / Датум: 03.03.2010.

              Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Горана Чавлине, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Веска Крстајића и Љубице Кнежевић-Томашев, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, записничарем, у кривичном предм ...

 3. Кзз 3/10- повреде кривичног закона- продужено кривично дело- разбојништво

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 3/10 / Датум: 03.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА             Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Горана Чавлине, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Веска Крстајића и Љубице Кнежевић-Томашев, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичн ...

 4. Кзз 6/10- повреде кривичног закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 6/10 / Датум: 03.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА             Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија: Горана Чавлине, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Веска Крстајића и Љубице Кнежевић-Томашев, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, записни ...

 5. Кзз 7/10- изузеће

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 7/10 / Датум: 03.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија: Горана Чавлине, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вук ...

 6. Кзз 8/10- битне повреде одредаба кривичног поступка-одлуке другостепеног суда по жалби

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 8/10 / Датум: 03.03.2010.

  У ИМЕ НАРОДА               Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Горана Чавлине, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Веска Крстајића и Љубице Кнежевић-Томашев, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, записничарем, у ...

 7. Рев 2239/10- ванпарнични поступак, дозв. ревизије против налога за повратак детета по Конвенцији о грађанско-правним аспектима међународне отмице деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2239/10 / Датум: 24.02.2010.

  Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Соње Бркић и Миломира Николића, чланова већа, у предмету предлагача Р.Б. из Б., РЦГ, кога заступа В.Б. адвокат из П., РЦГ, против противника предлагача Д. ...

 8. Ус 1/10- сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 1/10 / Датум: 19.02.2010.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Власте Јовановић, председника већа, Мирјане Ивић и Виде Петровић-Шкеро, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Окружног суда у Чачку и Општ ...

 9. Рев2 574/10- технолошки вишак

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 574/10 / Датум: 18.02.2010.

  У ИМЕ НАРОДА                         Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Соње Бркић и Миломира Николића, чланова већа, у парници тужиоца В.М. из И., кога заступа В.Б., адвокат из И., против ...

 10. Рев 584/10- накнада нематеријалне штете, повреда слободе, тортура

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 584/10 / Датум: 11.02.2010.

  Врховни касациони суд у Београду, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Соње Бркић и Миломира Николића, чланова већа, у парници тужиоца Б.К. из Б., кога заступа пуномоћник Д.В., адвокат у Б. и М.П., адвокат у Б., против тужене ...

Pages