Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 490 резултата)
 1. Узп 149/2018 заштита конкуренције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 149/2018 / Датум: 05.07.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву АА,..., поднетом преко пуномоћника Бо ...

 2. Прзз 12/2018 царински прекршај

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 12/2018 / Датум: 05.07.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитости Р ...

 3. Узп 198/2018 промене у регистру привредних субјеката

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 198/2018 / Датум: 05.07.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву Министарства привреде Ре ...

 4. Узп1 4/2018 трошкови управног спора

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 4/2018 / Датум: 05.07.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., поднетом преко пуномоћника ...

 5. Узп 126/2018 враћање имовине

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 126/2018 / Датум: 28.06.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву Српске православне ц ...

 6. Узп 199/2018 враћање имовине

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 199/2018 / Датум: 28.06.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Агенције за реститу ...

 7. Узп 98/2018 враћање имовине

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 98/2018 / Датум: 21.06.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтевима за преиспитивање с ...

 8. Узп 148/2018 разрешење директора установе

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 148/2018 / Датум: 14.06.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Јасминке Станојевић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву Министарства за рад, за ...

 9. Узп1 6/2018 враћање имовине

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 6/2018 / Датум: 14.06.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић-Андрић и Јасминке Станојевић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ ...

 10. Узп 158/2018 јавни извршитељи

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 158/2018 / Датум: 07.06.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву АА из..., улица..., кога зас ...

Pages