VI Конференција председника врховних судова Источне и Централне Европе

Врховни касациони суд Републике Србије, био је домаћин VI Конференције председника врховних судова Источне и Централне Европе, која је одржана од 20. до 22. јуна 2016. године у Београду.

Конференција је организована у сарадњи са организацијом CEELI Институт са седиштем у Прагу уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији и Канцеларије Савета Европе.

Отварајући конференцију, председник Врховног касационог суда је истакао, да судија треба да буде најсигурнија брана од експанзије и свемоћи извршне власти, истински чувар и заштитник непроменљивих друштвених вредности. „Судови и судије могу и треба да буду носиоци сталног и непроменљивог елемента државне власти, који гарантује нужни континуитет, неопходан за правилан и несметан развој сваке државе“, рекао је. Председник Милојевић је подсетио, да су законитост и једнакост грађана пред судом принципи који се морају поштовати, и да је правична и непристрасна примена закона темељ неометаног функционисања правне државе.

Уводним речима обратили су се и Никола Селаковић, министар правде; Њ.Е. амбасадор Петер Буркхард, шеф Мисије ОЕБС-a у Србији; Џон Вокер (John Walker), судија Aпелационог суда у САД; Кристофер Леман (Christopher Lehmann), извршни директор CEELI Института и Михаил Лобов, шеф Одсека за политику људских права и сарадњу Генералног директората за људска права и владавину права Савета Европе. 

Учесници конференције били су председници и судије врховних судова Азербејџана, Албаније, Босне и Херцеговине, Косова [1], Летоније, Литваније, Мађарске, Македоније, Пољске, Руске Федерације, Украјине, Хрватске, Црне Горе и Чешке Републике.

Гости конференције били су судије Врховног народног суда Кине, чланови CEELI института: судије Апелационог суда САД Џон Вокер (John Walker) и Клифорд Волас (Clifford Wallace), извршни директор CEELI Института Кристофер Леман (Christopher Lehmann), шеф Одсека за политику људских права и сарадњу Генералног директората за људска права и владавину права Савета Европе Михаил Лобов (Mikhail Lobov) и бивши судија Европског суда за људска права из Републике Србије, професор Драгољуб Поповић.

Током три дана конфернције, представници највиших судских инстанци дискутовали су о „Доприносу врховних судова квалитету правде“; „Решавању старих предмета, спречавању њиховог настанка и управљању предметима“; „Алтернативном решавању спорова као начину за смањење броја предмета“; „Доприносу Врховног суда и председницима врховних судова реформама судског система“; „Хармонизацији судске праксе“; „Сарадњи највиших судова са Европским судом за људска права“; „Изградњи поверења јавности у правосуђе, сарадњи са јавношћу и упознавањи јавности са радом судова“; „Континуираној обуци судија и судијских помоћника“.

Конференција председника врховних судова Источне и Централне Европе, је потврдила ангажованост и спремност врховних судова држава учесница ка унапређењу правосудних система.

Председник Врховног касационог суда Републике Србије Драгомир Милојевић, потписао је „Изјаву о начелима независности судства“, чиме је и Врховни касациони суд Републике Србије приступио „Бријунској декларацији“.

Прва конференција председника врховних судова Источне и Централне Европе укључујући и балканске државе, одржана је 2011. године у Прагу, а потом су домаћини конференције били врховни судови Албаније, Црне Горе, Грузије и Хрватске.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[1] „Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.“