Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

Aktuelnosti i vesti

Okt
09
2017
Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani 2017“, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano je od 5. do 7. oktobra 2017. godine u...
Okt
06
2017
Vrhovni kasacioni sud, dodelio je nagrade i priznanja sudovima za postignute rezultate i napredak u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu, 5. oktobra 2017.
Okt
05
2017
Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održava se od 5. do 7. oktobra 2017. godine u Vrnjačkoj Banji.
Sep
21
2017
Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvovao je na međunarodnoj konferenciji „Organizacija i nadležnost upravnog sudstva“, 21....
Sep
18
2017
Delegacija sudova i institucija iz Srbije, koju je predvodio predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević boravila je u studijskoj poseti...
Sep
12
2017
Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević boravi u studijskoj poseti Italiji od 12. do 15. septembra 2017.

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu