Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

Aktuelnosti i vesti

Dec
05
2017
Predavanje na temu “Evropski trougao jurisdikcija (Strazbur-Luksemburg-nacionalni sudovi)” za sudije i sudijske savetnike Vrhovnog kasacionog suda,...
Dec
01
2017
Konferencija „Efikasnost pravosuđa – stari izazovi, nova rešenja“ održana je 1. decembra 2017.
Nov
24
2017
Svodna konferencija „Izazovi u primeni ZIO“, održana je 24. novembra 2017.
Nov
24
2017
Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević sastao se sa predstavnicima Generalnog direktorata za pravdu Evropske...
Nov
22
2017
Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, predsednici odeljenja, rukovodioci evidencija sudske prakse i njihovi zamenici i sudije Građanskog...
Nov
20
2017
Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, predsednici odeljenja, rukovodioci evidencija sudske prakse i njihovi zamenici i sudije Građanskog...

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu