Врховни касациони суд је највиши суд у Републици Србији. Положај и седиште суда утврђени су Уставом Републике Србије, а надлежност Законом о уређењу судова.

Врховни касациони суд

 

Надлежност Суда

Надлежност Врховног касационог суда установљена је са почетком рада суда од 2010. године. Проширена је изменама и допунама Закона о уређењу судова, чија је примена отпочела 21. маја 2014. године.

Судска пракса Суда

Суд, у циљу обезбеђивања јединствене судске примене права, формира судску праксу исказујући је кроз ставове у својим одлукама и кроз закључке и сентенце донете на одељењским седницама и на Општој седници.

Међународна сарадња

Суд остварује овај вид сарадње контактима са регионалним, европским и другим међународним организацијама и институцијама и учешћем на конференцијама, округлим столовима и семинарима, у земљи и иностранству, као и кроз имплементацију пројеката.

Актуелности и вести

Авг
14
2015
Генерални директор за људска права и владавину права Савета Европе, Phillipe Boillat, упутио је писмо, председнику Врховног касационог суда Драгомиру...
Јул
24
2015
Судије из Републике Србије, боравиле су од 20. до 21. јула 2015. године, у студијској посети Правосудној академији Републике Јерменије.
Јул
21
2015
Савет Европе организoвao je, 17. јула 2015. године у Београду, завршну конференцију пројекта „Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о...
Јул
13
2015
„Мноштво међусобно неусклађених прописа и неодређених норми које захтевају тумачење пре примене, узрокују неуједначену судску праксу и правну несигурност...
Јул
10
2015
Судијски помоћници Врховног касационог суда, апелационих судова и Управног суда, боравили су од 7. до 8. јула 2015.
Јул
08
2015
Сeдницa Кoмисиje зa спрoвoђeњe Нaциoнaлнe стрaтeгиje рeфoрмe прaвoсуђa зa пeриoд 2013/2018. гoдинe, oдржaнa je 08. jулa 2015. гoдинe у Пaлaти Србиja.

Конкурси
и јавне набавке

Документи у фокусу