Врховни касациони суд је највиши суд у Републици Србији. Положај и седиште суда утврђени су Уставом Републике Србије, а надлежност Законом о уређењу судова.

Врховни касациони суд

 

Надлежност Суда

Надлежност Врховног касационог суда установљена је са почетком рада суда од 2010. године. Проширена је изменама и допунама Закона о уређењу судова, чија је примена отпочела 21. маја 2014. године.

Судска пракса Суда

Суд, у циљу обезбеђивања јединствене судске примене права, формира судску праксу исказујући је кроз ставове у својим одлукама и кроз закључке и сентенце донете на одељењским седницама и на Општој седници.

Међународна сарадња

Суд остварује овај вид сарадње контактима са регионалним, европским и другим међународним организацијама и институцијама и учешћем на конференцијама, округлим столовима и семинарима, у земљи и иностранству, као и кроз имплементацију пројеката.

Актуелности и вести

Сеп
15
2014
На свечаној Општој седници одржаној 12. септембра 2014.
Сеп
11
2014
Врховни касациони суд у овој години обележава 50 година издавања Билтена судске праксе у коме су, почев од 1964.
Сеп
10
2014
Припремљен је Програм рада Годишњег саветовања судија Србије "Судијски дани - 2014" и можете га преузети
Јул
18
2014
Извршни организатор Годишњег саветовања судија Србије за 2014. годину, које ће се одржати у Врњачкој Бањи од 05. до 07. октобра 2014. године, је...
Јун
16
2014
„Помоћ у јачању демократије у Србији представља један од наших највећих приоритета у Амбасади, а Ваш рад у правосуђу од кључног је значаја за тај...
Мај
12
2014
Председник Врховног касационог суда, судија Драгомир Милојевић, са замеником председника, судијом Јанком Лазаревићем и главним и одговорним уредником...

Конкурси
и јавне набавке

Документи у фокусу