Судије

 У 2017. години судије Врховног касационог суда, учествовале су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

-Семинар о пресуђивању у предметима финансијског криминала, у организацији Канцеларије сталног правног саветника Босне и Херцеговине, одржан у Сарајеву, од 21. до 23. фебруара 2017. године;

-Семинар на тему Истраге и процесуирање финансијског криминала, у организацији Правосудне академије, одржан 24. фебруара 2017. године у Београду;

-Семинар „Истраживање и процесуирање кривичних дела корупције и криминала“, у организацији Програма ОПДАТ Министарства правде САД у БиХ у сарадњи са ОПДАТ при Амбасади САД у Београду, одржан у Сарајеву, од 4. до 6. априла 2017. године.

Саветовања

-Треће радно саветовање о уједначавању судске праксе за судијске помоћнике ВКС, судова републичког ранга, апелационих и виших судова, са фокусом на јуриспруденцију Европског суда за људска права, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Мултидонаторским повереничким фондом и Саветом Европе, одржано 7. марта 2017. године у Зрењанину;

-Треће годишње саветовање јавних извршитеља, у организацији Коморе јавних извршитеља у сарадњи са Министарством правде, Врховним касационим судом и УСАИД Пројектом за боље услове, одржано на Копаонику 31. марта и 1. априла 2017. године.

Обуке

-Регионална радионица за Југоисточну Европу о јачању међународне и регионалне сарадње у кривичним стварима у вези са тероризмом, са фокусом на стране терористичке борце, у организацији Канцеларије за УН за питање дроге и криминала (UNODC), одржана у Бечу, од 14. до 16. фебруара 2017. године;

-Радионица „Вредновање предмета по тежини“ у организацији Врховног касационог суда и Пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска унија, одржана 6. марта 2017. године у Београду;

-Обука „Право Европске уније“, у организацији пројекта Подршка Европске уније Павосудној академији“, одржана у Врховном касационом суду 5. и 7. априла 2017. године.