Судије

У 2018. години судије Врховног касационог суда, учествовале су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

-Семинар “Ка пуној примени европских људских права”- обука за чланове Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите и људских права у Републици Србији, у организацији Правосудне академије, одржан у Београду 24. јануара 2018. године;

-Семинар на тему “Ауторитет правосуђа”, у организацији Европског суда за људска права, одржан у Стразбуру, 26. јануара 2018. године.

Обуке

-Обука у оквиру Твининг пројекта “Превенција и борба против корупције” о прикупљању и анализи релевантних података и информација у оквиру финансијских истрага, у организацији Агенције за борбу против корупције у партнерству са Националном Агенцијом за борбу против корупције, Министарством правде и Вишом школом за правосуђе Републике Италије и Главним тужилаштвом Краљевине Шпаније, одржана у Београду 25. јануара 2018. године;

-Радионица Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и привредног криминала – обука за тужиоце, полицијске инспекторе и заједничке истражне тимове/ударне групе, у организацији Амбасаде САД у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и Правосудном академијом, одржана у Врњачкој Бањи 30. јануара 2018. године;

-Обука “Етика и интегритет у правосуђу 2018”, у организацији Правосудне академије, одржана у Београду 9. фебруара 2018. године.