Запослени

 Вансудске активности запослених у Врховном касационом суду у 2018. години:

Конференције

-Конференција „Правно дејство касаторних одлука Уставног суда и начин отклањања штетних последица неуставности општих аката”, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије, одржана у Београду 23. марта 2018. године;

-Конференција „Право на суђење у разумном року и накнада штете у поступку заштите права–пракса Европског суда за људска права и националних судова”, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе, одржана у Београду 3. априла 2018. године;

-Међународна конференција на тему „Опште уредбе ЕУ о заштити података о личности”, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, одржана у Београду 17. и 18. априла 2018. године.

 Округли столови, скупови, форуми и посете

-Округли сто поводом представљања Извештаја о спровођењу реформе јавне управе у Србији за 2017. годину, у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Мисијом Сигма, одржан у Београду 13. марта 2018. године;

-Посета студената са Одсека за радно право Еразмовог Универзитета у Ротердаму Врховном касационом суду, реализована 12. априла 2018. године;

-Посета Асоцијације студената Правног факултета у Београду Врховном касационом суду, реализована 19. априла 2018. године.

Састанци и седнице

-Састанак са председницима судова поводом презентације Годишњег извештаја о раду свих судова Републике Србије за 2017. годину, у организацији УСАИД Програма владавине права и Врховног касационог суда, одржан у Београду 16. марта 2018. године.