Запослени

Вансудске активности запослених у Врховном касационом суду у 2017. години:

Конференције

-Конференција „Правосуђе у процесу европских интеграција: Изазови и могућности за делотворну заштиту људских права“, у организацији Пројекта подршке Европске уније Правосудној академији, одржана 10. марта 2017. године у Београду;

-Конференција „Правосуђе и медији“, у организацији Друштва судија Србије у сарадњи са Немачком фондацијом за међународну правну сарадњу​ (IRZ-Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit) одржана 12. маја 2017. године у Београду;

-Сводна конференција “Изазови у примени новог ЗИО”, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са пројектима “Унапређење ефикасности правосуђа”, који се финансира из фондова ЕУ, “Владавина права” и “Подршка пословној заједници” УСАИД-а, “Подршка сектору правосуђа у Србији”, који финансира Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ) и Канцеларијом Савета Европе у Београду, одржана у Београду 24. новембра 2017. године;

-Конференција „Ефикасност правосуђа – стари изазови, нова решења”, завршни догађај пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска унија, одржана у Београду 1. децембра 2017. године.

Округли столови, скупови, форуми и посете

-Округли сто за израду јединственог Упутства о раду одељења судске праксе апелационих судова, у организацији Врховног касационог суда и Пројекта „Ефикасно правосуђе“, који се финансира из фондова ЕУ, одржан од 26. до 28. јануара 2017. године у Шапцу;

- Свечано обележавање почетка заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Хоризонтални механизам за Западни Балкан и Турску“ - програм у Србији, одржано 2. марта 2017. године у Београду;

-Представљање Трећег периодичног извештаја Републике Србије о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима, одржано 7. и 8. марта 2017. године у УН у Женеви;

-Партнерски форум „Координирање донаторске подршке у сектору правосуђа“, у организацији Министарства правде у сарадњи са Заједничким вишедонаторским повереничким фондом за подршку Сектору правосуђа, одржан 15. марта 2017. године у Београду;

-Округли сто “Избегличко право - међународни и домаћи стандарди“, у организацији Београдског центра за људска права у сарадњи са UNHCR и Правосудном академијом, одржан у Београду 8. јуна 2017. године;

-Партнерски форум “Координирање донаторске помоћи у сектору правосуђа”, у организацији Министарства правде у сарадњи са Заједничким вишедонаторским повереничким фондом за подршку Сектору правосуђа, одржан у Београду 28. септембра 2017. године;

-Студијска посета делегације Врховног касационог суда Суду правде Европске уније, са седиштем у Луксембургу, у циљу бољег разумевања процедуре, начина функционисања и разноликих кључних проблема у пракси Суда ЕУ, у организацији Мултидонаторског повереничког фонда (МДТФ) Светске банке, реализована од 19. до 21. новембра 2017. године.

Јавне расправе и презентације

-Презентација „Извештаја о управљању учинком рада правосуђа“, у организацији Пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“, који финансира Европска унија, одржана 22. фебруара 2017. године у Београду;

-Презентација Годишњег извештаја о раду судова опште и посебне надлежности за 2016. годину, одржана у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мултидонаторског повереничког фонда (МДТФ), 17. марта 2017. године у Београду;

-Презентација Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама, одржана у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији 21. марта 2017. године на Палићу;

-Презентација Правилника о замени и изостављању (анонимизацији/псеудонимизацији) података у судским одлукама, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана у Крагујевцу 10. априла 2017. године;

-Презентација Правилника о замени и изостављању (анонимизацији/псеудонимизацији) података у судским одлукама, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана у Нишу 12. маја 2017. године;

-Презентација Правилника о замени и изостављању (анонимизацији/псеудонимизацији) података у судским одлукама, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана у Београду 25. маја 2017. године.

Састанци и седнице

-Састанак Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Светске банке, одржан 1. и 2. фебруара 2017. године у Београду;

-Састанак представника Мисије програма СИГМА у области реформе јавне управе (Подршка унапређењу владавине и управљања) и представника Врховног касационог суда, одржан 9. марта 2017. године у Београду;

-Први “SCN“ састанак контакт особа Мреже врховних судова, у организацији Савета Европе, одржан у Стразбуру, од 15. до17. јуна 2017. године;

-Други састанак Саветодавног одбора пројекта “Подршка ефикасним правним средствима и узајамној правној помоћи”, у организацији Савета Европе, одржан у Аранђеловцу 23. јуна 2017. године;

-Састанак председника Врховног касационог суда са председницима судова у Републици Србији “О спорним правним питањима и судској пракси заштите права на суђење у разумном року”, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Саветом Европе, одржан у Београду 29. августа 2017. године;

-Радни састанак судија Врховног касационог суда са судијама Уставног суда, на тему односа Уставног суда и Врховног касационог суда и редовних судова у Србији, одржан у Београду 6. децембра 2017. године.