Судије

Вансудске активности судија Врховног касационог суда у 2017. години:

Конференције

-Конференција „Правосуђе у процесу европских интеграција: Изазови и могућности за делотворну заштиту људских права“, у организацији Пројекта подршке Европске уније Правосудној академији, одржана 10. марта 2017. године у Београду;

-Друга регионална конференција о судском решавању предмета повезаних са тероризмом и националном безбедношћу, у организацији Института Централно-источно европске правне иницијативе (CEELI), одржана у Прагу од 20. до 23. марта 2017. године;

-Регионална конференција “Мере безбедности у кривичном праву-норме, пракса и извршење”, у организацији Мисије ОЕБС-a у Србији, одржана у Београду 2. јуна 2017. године;

-Конференција председника врховних судова Централне и Источне Европе, у организацији Врховног суда Мађарске и CEELI Института, одржана у Будимпешти, од 4. до 7. јуна 2017. године;

-Трећа регионална конференција “Мандат, улога и надлежности председника судова”, одржана у Будви, од 6. до 9. јуна 2017. године;

-Конференција о уједначавању судске праксе, у организацији Савета Европе у сарадњи са Државним саветом Грчке, одржана у Атини 29. септембра 2017. године;

-Годишња конференција жена судија, у организацији Министарства правде САД, одржана у Атланти, САД, од 11. до 15. октобра 2017. године;

-Конференција „Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији“, у организацији УНИЦЕФ-а, одржана у Београду 26. октобра 2017. године;

-Конференција на тему „Превенција корупције у погледу народних посланика, судија и тужилаца: главни трендови и научене лекције из IV GRECO евалуационог извештаја”, у организацији Кацеларије сталног правног саветника Министарства правде САД (програм ОПДАТ), одржана у Прагу, 9. и 10. новембра 2017. године;

-Сводна конференција “Изазови у примени новог ЗИО”, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са пројектима “Унапређење ефикасности правосуђа”, који се финансира из фондова ЕУ, “Владавина права” и “Подршка пословној заједници” УСАИД-а, “Подршка сектору правосуђа у Србији”, који финансира Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ) и Канцеларијом Савета Европе у Београду, одржана у Београду 24. новембра 2017. године;

-Конференција „Ефикасност правосуђа – стари изазови, нова решења”, завршни догађај пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска унија, одржана у Београду 1. децембра 2017. године.

Округли столови, скупови, форуми и посете

-Округли сто за израду јединственог Упутства о раду одељења судске праксе апелационих судова, у организацији Врховног касационог суда и Пројекта „Ефикасно правосуђе“, који се финансира из фондова ЕУ, одржан од 26. до 28. јануара 2017. године у Шапцу;

-Округли сто „Закон о заштити узбуњивача  - норме и резултати примене“, у организацији Транспарентност Србија, одржан 28. фебруара 2017. године у Београду;

- Свечано обележавање почетка заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Хоризонтални механизам за Западни Балкан и Турску“ - програм у Србији , одржано 2. марта 2017. године у Београду;

-Четврти регионални форум владавине права за Југоисточну Европу, у организацији AIRE Центра и Civil Rights Defenders-а, уз подршку Министарства спољних послова Велике Британије, Владе Шведске, Савета за регионалну сарадњу и GIZ-a, одржан у Тирани 17. и 18. марта 2017. године;

-Студијска посета Институту за правосуђе у Болоњи, у организацији Националног центра за судску администрацију и УНДП у оквиру пројекта Подршка правосудној реформи у земљама Западног Балкана, реализована од 5. до 8. априла 2017. године;

- Округли сто на тему „Корупција у јавним набавкама“, у организацији Програма ОПДАТ Министарства правде САД, одржан у Руми 20. априла 2017. године;

-Округли сто на тему Коруптивна кривична дела, у организацији Правосудне академије, одржан у Нишу 29. и 30. маја 2017. године;

-Округли сто о Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, у организацији Мисије ОЕБС-a у Србији и Тужилаштва за организовани криминал, одржан 16. јуна 2017. године у Београду;

-Округли сто “Процена образовних потреба и апликација за управљање обукама“, у организацији Правосудне академије уз подршку пројекта Делегације ЕУ, одржан у Нишу од 15. до 17. јуна 2017. године;

-Округли сто „Изазови у примени новог ЗИО“ , у организацији Врховног касационог суда  у сарадњи са пројектима „Унапређење ефикасности правосуђа“, који се финансира из фондова ЕУ – ИПА 2012, „Подршка бољем пословању“ УСАИД  и  „Подршка сектору правосуђа у Србији“, који финансира Мултидонаторски поверенички фонд-МДТФ, одржан 13. јуна и 11. јула 2017. године у Београду, 20. јуна у Нишу,  27. јуна у Новом Саду и 4. јула у Крагујевцу.

-Округли сто “Писање кривичне пресуде”, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Канцеларијом сталног правног саветника - Министарства правде САД (програм ОПДАТ) и Мисије ОЕБС-а у Србији, одржан у Београду 23. јуна 2017. године;

-Регионални округли сто „Одељења судске праксе и други модели за уједначавање судске праксе“, у оквиру заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе у сарадњи са Врховним касационим судом и Правосудном академијом, одржан у Београду 26. јуна 2017. године;

-Округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе, у организацији Министарства правде и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, одржан у Београду 21. јула 2017. године;

-Округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе, у организацији Министарства правде и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, одржан у Београду 7. септембра 2017. године;

-Студијска посета Италији ради упознавања примене медијације у судовима и институцијама у Италији, у организацији пројекта “Унапређење ефикасности правосуђа” који финансира Европска унија, од 12. до 15. септембра 2017. године;

-Студијска посета Шпанији, ради упознавања са радом Центра за документацију Високог савета судства Шпаније, ИТ система Врховног суда Шпаније и Правосудне академије Шпаније, у организацији Правосудне академије и Пројекта “Подршка Европске уније Правосудној академији”, од 23. до 27. октобра 2017. године;

-Студијска посета Шпанији, ради учествовања на Симпозијуму за судије специјализованих судова за жиг и дизајн ЕУ и посета Суду правде ЕУ, у организацији Завода за интелектуалну својину ЕУ, реализована 9. и 10. новембра 2017. године;

-Студијска посета делегације Врховног касационог суда Суду правде Европске уније, са седиштем у Луксембургу, у циљу бољег разумевања процедуре, начина функционисања и разноликих кључних проблема у пракси Суда ЕУ, у организацији Мултидонаторског повереничког фонда (МДТФ) Светске банке, реализована од 19. до 21. новембра 2017. године.

Јавне расправе и презентације

-Презентација „Извештаја о управљању учинком рада правосуђа“, у организацији Пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“, који финансира Европска унија, одржана 22. фебруара 2017. године у Београду;

-Презентација Годишњег извештаја о раду судова опште и посебне надлежности за 2016. годину, одржана у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мултидонаторског повереничког фонда (МДТФ), 17. марта 2017. године у Београду;

-Презентација Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама, одржана у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији 21. марта 2017. године на Палићу;

-Презентација Правилника о замени и изостављању (анонимизацији/псеудонимизацији) података у судским одлукама, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана у Крагујевцу 10. априла 2017. године;

-Презентација Правилника о замени и изостављању (анонимизацији/псеудонимизацији) података у судским одлукама, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана у Нишу 12. маја 2017. године;

-Презентација Правилника о замени и изостављању (анонимизацији/псеудонимизацији) података у судским одлукама, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана у Београду 25. маја 2017. године.

Састанци и седнице

-Састанак Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Светске банке, одржан 1. и 2. фебруара 2017. године у Београду;

-Састанак представника Мисије програма СИГМА у области реформе јавне управе (Подршка унапређењу владавине и управљања) и представника Врховног касационог суда, одржан 9. марта 2017. године у Београду;

-Састанак у вези израде Приручника за међународну сарадњу и Приручника за практичаре који раде у предметима организованог криминала и трговине људима, у организацији Канцеларије УН за питање дроге и криминала UNODC, одржан у Бечу, 31. маја и 1. јуна 2017. године;

-Други састанак Саветодавног одбора пројекта “Подршка ефикасним правним средствима и узајамној правној помоћи”, у организацији Савета Европе, одржан у Аранђеловцу 23. јуна 2017. године;

-Састанак Радне групе за праћење примене измењеног Јединственог програма за решавање старих предмета, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Светске банке, одржан у Сремским Карловцима 23. и 24. августа 2017. године;

-Припремни састанак за покретање Мреже за глобални правосудни интегритет, у организацији Канцеларије УН за сузбијање криминала и наркотика-UNODC, одржан у Бечу 24. и 25. августа 2017. године;

-Састанак председника Врховног касационог суда са председницима судова у Републици Србији “О спорним правним питањима и судској пракси заштите права на суђење у разумном року”, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Саветом Европе, одржан у Београду 29. августа 2017. године;

-Састанак судија Врховног касационог суда са председником Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију, у организацији Министарства правде Републике Србије, одржан у Врховном касационом суду 1. новембра 2017. године;

-Састанак на тему „Ефикаснија борба против криминала, организованог криминала и корупције” који је дефинисан у предлогу Акционог плана за спровођење Програма Владе, у организацији Министарства унутрашњих послова, одржан у Београду 1. новембра 2017. године;

-Пленарна седница Саветодавног већа европских судија (ССЈЕ), у организацији Савета Европе, одржана у Стразбуру, од  6. до 10. новембра 2017. године;

-Састанак експертске групе у вези израде Приручника за међународну сарадњу и Приручника за практичаре који раде у предметима организованог криминала и трговине људима, у организацији Канцеларије УН за питање дроге и криминала UNODC, одржан у Бечу, од 22. до 24. новембра 2017. године;

-Састанак са представницима Генералног директората за правду ЕК, у организацији Делегације Европске уније у Београду, одржан у Бриселу, 22. новембра 2017. године;

-Састанак са експертима мисије TAIEX на тему организованог криминала и корупције, у организацији Министарства правде, одржан у Врховном касационом суду 28. новембра 2017. године;

-Координациони састанак представника надлежних државних органа и организација цивилног друштва у циљу успостављања механизма борбе против злочина из мржње у Републици Србији, у организацији Канцеларије за људска и мањинска права уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, одржан у Шапцу 5. децембра 2017. године;

-Радни састанак судија Врховног касационог суда са судијама Уставног суда, на тему односа Уставног суда и Врховног касационог суда и редовних судова у Србији, одржан у Београду 6. децембра 2017. године.