Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2509 rezultata)
 1. Rev 3120/2017 porodično pravo; delimično lišenje roditeljskog prava; promena prebivališta deteta

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3120/2017 / Datum: 27.12.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Vesne Subić i Biljane Dragojević, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., sa boravištem u...,..., koju zastupa punomoćnik Slavica Nikolić, advokat ...

 2. Rev 3200/2017 porodično pravo; vršenje roditeljskog prava

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3200/2017 / Datum: 27.12.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Ljubice Milutinović, predsednika veća, Biljane Dragojević i Vesne Subić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Željka Tomljenović, advokat iz..., protiv tužene BB iz. ...

 3. Rev 1039/2017 obligaciono pravo; ugovor o ortakluku

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1039/2017 / Datum: 14.12.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Gordane Ajnšpiler-Popović i Jelene Borovac, članova veća, u parnici po tužbi tužioca AA iz..., koga zastupaju punomoćnici Dragan Simonović, advokat iz... ...

 4. Rev 2675/2017 porodično pravo; vršenje roditeljskog prava

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2675/2017 / Datum: 29.11.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac i Zvezdane Lutovac, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Mirko Đukić, advokat iz..., protiv tuženog BB iz..., ...

 5. Rev2 2345/2016 zabrana diskriminacije; diskriminatorsko ponašanje

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 2345/2016 / Datum: 29.11.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Goran Stojković, advokat iz..., protiv tuženog Grada ...

 6. R1 379/2017 stvarna nadležnost

  Građanska materija / Upisnici: R1 / Br. predmeta: 379/2017 / Datum: 23.11.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Snježana Pećanac, advokat iz..., protiv tuženog „BB“... u restruk ...

 7. Rev 1685/2017 obligaciono pravo; rehabilitaciono obeštećenje

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1685/2017 / Datum: 18.11.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića i Lidije Đukić, članova veća, u pravnoj stvari tužilaca AA iz... i BB iz..., čiji je zajednički punomoćnik Nikola Tadić, advokat iz..., pr ...

 8. Prev 315/2017 izlučna tužba

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 315/2017 / Datum: 16.11.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: dr Dragiše B. Slijepčevića, predsednika veća, Branka Stanića i Gordane Ajnšpiler-Popović, članova veća, u parnici po tužbi tužilje AA iz..., koju zastupa punomoćnik Petar Vranjković, advok ...

 9. Rev2 1190/2016 radno pravo; povreda radne obaveze

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1190/2016 / Datum: 16.11.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milomira Nikolića, predsednika veća, Slađane Nakić Momirović i Marine Govedarica, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Snežana Stanić, advokat iz.. ...

 10. Rev 1757/2016 obligaciono pravo i ispunjenje ugovora

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1757/2016 / Datum: 15.11.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Đorđe Zdravković, advokat iz..., protiv tuženih BB iz ...

Pages