Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 3520 rezultata)
 1. Kzz 1106/2017 odbijen zahtev; zastarelost kriv. gonjenja

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1106/2017 / Datum: 19.12.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem ...

 2. Kzz 1305/2017 odbačaj

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1305/2017 / Datum: 19.12.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao ...

 3. Kzz 1293/2017 odbačaj

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1293/2017 / Datum: 19.12.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao ...

 4. Kzz 1294/2017 odbačaj; zahtev podneo lično okrivljeni

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1294/2017 / Datum: 19.12.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao ...

 5. Kzz P 5/2017 odbačaj

  Krivična materija / Upisnici: Kzz P / Br. predmeta: 5/2017 / Datum: 12.12.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Biljane Sinanović, Radoslava Petrovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Jelenom Petković- Milojković, kao zapisničarem, u pri ...

 6. Kd 134/2017 određena nadležnost Osnovnog suda Užice

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 134/2017 / Datum: 07.12.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Marinom Radosavljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljene AA, zbog krivičnog dela uvre ...

 7. Kd 132/2017 određen je Osnovni sud u Novom Pazaru

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 132/2017 / Datum: 07.12.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Marinom Radosavljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela fa ...

 8. Kr 6/2017 odbačen zahtev za vanredno preispitivanje pravosnažne presude kao nedozvoljen

  Krivična materija / Upisnici: Kr / Br. predmeta: 6/2017 / Datum: 07.12.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Marinom Radosavljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog Dalibora Stanojića, zbog k ...

 9. Kzz 1261/2017 neblagovremen zahtev- odbačaj

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1261/2017 / Datum: 07.12.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Dragana Aćimovića, Radoslava Petrovića i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Marinom Radosavljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu ...

 10. Kzz 198/2017 odbačen zahtev; pov. zakona koje nisu propisane čl. 485 stav 4 ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 198/2017 / Datum: 06.12.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Veska Krstajića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Dobrile Strajine, Vesne Subić i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Marinom Radosavljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu o ...

Pages