Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 6334 rezultata)
 1. Kzz OK 22/2017 odbačen zahtev kao nedozvoljen- povrede zakona koje nisu predviđene čl. 435 stav 4 ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 22/2017 / Datum: 26.10.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Radoslava Petrovića, Sonje Pavlović i Zorana Tatalovića, članova veća, sa savetnikom Marinom Radosavljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu ...

 2. Kzz OK 21/2017 odbačaj zahteva; odustanak od podnetog zahteva

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 21/2017 / Datum: 25.10.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Veska Krstajića, predsednika veća, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković, Radmile Dragičević- Dičić i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Zoricom Stojković, kao zapis ...

 3. Kzz P 4/2017 odbijen zahtev kao nedozvoljen- podnet od strane neovlašćenog lica

  Krivična materija / Upisnici: Kzz P / Br. predmeta: 4/2017 / Datum: 02.10.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Biljane Sinanović, Radmile Dragičević-Dičić, Nevenke Važić i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Marinom Radosavljević, zapisničarem, u privredno-kaznenom po ...

 4. Kzz 870/2017 odbačen zahtev kao nedozvoljen- pov. zakona koje nisu predviđene čl. 485 st. 4 ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 870/2017 / Datum: 28.09.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Dragana Aćimovića, Radoslava Petrovića i Maje Kovačević Tomić, članova veća, sa savetnikom Marinom Radosavljević, kao zapisničarem, u krivičnom pred ...

 5. Kzz 872/2017 odbijen zahtev u odnosu na pov. zakona iz čl. 439 t. 2) ZKP; u ostalom odbačen kao nedozvoljen

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 872/2017 / Datum: 28.09.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Dragana Aćimovića, Radoslava Petrovića i Maje Kovačević Tomić, članova veća, sa savetnikom Marinom Radosavljević, kao zapisničarem, u k ...

 6. Kzz 938/2017 odbačen zahtev- činj. stanje i povrede zakona koje nisu predviđenje čl. 485 stav 4 ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 938/2017 / Datum: 28.09.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Dragana Aćimovića, Radoslava Petrovića i Maje Kovačević Tomić, članova veća, sa savetnikom Marinom Radosavljević, kao zapisničarem, u krivičnom pred ...

 7. Kzz 939/2017 odbačen zahtev- branilac po službenoj dužnosti- neovlašćeno lice

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 939/2017 / Datum: 28.09.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Dragana Aćimovića, Radoslava Petrovića i Maje Kovačević Tomić, članova veća, sa savetnikom Marinom Radosavljević, kao zapisničarem, u krivičnom pred ...

 8. Kd 99/2017 za vođenje krivičnog postupka određen je Osnovni sud Stara Pazova

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 99/2017 / Datum: 28.09.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Marinom Radosavljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog del ...

 9. Kd 100/2017 za vođenje ktiv. postupka određije se Drugi osnovni sud u Beogradu

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 100/2017 / Datum: 28.09.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Marinom Radosavljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela fa ...

 10. Kd 101/2017 odbijen predlog za prenošenje mesne nadležnosti kao neosnovan

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 101/2017 / Datum: 28.09.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Marinom Radosavljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog del ...

Pages