Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 6721 rezultata)
 1. Uzp 475/2017 dodela opštinskih sredstava za javno informisanje

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 475/2017 / Datum: 14.02.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Dragana Skoka i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu Opštine Šid- Opštinskog veća Opštine ...

 2. Kd 34/2018 odbijen zahtev za delegaciju

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 34/2018 / Datum: 13.02.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić i Maje Kovačević-Tomić, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela ...

 3. Kzz 4/2018 odbačaj; činj. stanje

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 4/2018 / Datum: 30.01.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisničarem, u kriv ...

 4. Kzz 92/2018 odbačaj- nedozvoljen

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 92/2018 / Datum: 30.01.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisničarem, u kriv ...

 5. Kzz 1361/2017 odbačaj- činj. stanje

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1361/2017 / Datum: 30.01.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisničarem, u kriv ...

 6. Kzz 37/2018 odbačaj; neblagovremen

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 37/2018 / Datum: 30.01.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao zap ...

 7. Kzz 61/2018 odbačaj; 438 st. 2 tač. 2

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 61/2018 / Datum: 30.01.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao zap ...

 8. Kzz Pr 1/2018 odbačaj; neovlašćeno lice

  Krivična materija / Upisnici: Kzz Pr / Br. predmeta: 1/2018 / Datum: 30.01.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao zap ...

 9. Kd 6/2018 određena nadležnost Osnovnog suda u Novom Sadu

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 6/2018 / Datum: 25.01.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Marinom Pandurović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela kr ...

 10. Kd 145/2017 odbačen predlog za pren. mesne nadležnosti- neovlašćeno lice

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 145/2017 / Datum: 25.01.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Marinom Pandurović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA zbog krivičnog dela uvreda ...

Pages