Професори и студенти Правног факултета из Хонг Конга посетили Врховни касациони суд

Декан, професори и студенти Правног факултета из Хонг Конга посетили су 12. јуна 2017. године Врховни касациони суд.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић упознао је професоре и студенте Правног факултета из Хонг Конга са историјом и развојем правосудног система у Србији, организацијом и надлежностима судова данас и улогом Врховног касационог суда у процесу европских интеграција.