Саопштења

Судским пословником, чл. 53 и 54 прописано је да Суд даје саопштења за јавност о одлукама Суда за које постоји интересовање јавности. Суд даје и разна саопштења у вези свог рада. У случају да је информација о одлуци, односно раду Суда неистинито, непотпуно или нетачно пренета, Суд може захтевати, у складу са законом, да се објави одговор или исправка.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, учествовао је на конференцији „Актуелна питања унапређења кривичног поступка-искуства Узбекистана и инострана пракса“, која је одржана 15. и 16. септембра 2015. године у граду Самарканд у Узбекистану.

Савет Европе организoвao je, 17. јула 2015. године у Београду, завршну конференцију пројекта „Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским правима“.

Судијски помоћници Врховног касационог суда, апелационих судова и Управног суда, боравили су од 7. до 8. јула 2015. године, у студијској посети Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру.

Сeдницa Кoмисиje зa спрoвoђeњe Нaциoнaлнe стрaтeгиje рeфoрмe прaвoсуђa зa пeриoд 2013/2018. гoдинe, oдржaнa je 08. jулa 2015. гoдинe у Пaлaти Србиja.

Судије Врховног касационог суда, боравиле су од 30. јуна до 1. јула 2015. године, у студијској посети Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру.

Делегација Републике Мађарске, састављена од представнка Врховног суда и Министарства правде Републике Мађарске, посетила је у четвртак 25. јуна 2015. године, Врховни касациони суд.

Судије Врховног касационог суда, посетиле су од 28. до 29. маја 2015. године, Министарство правде Републике Словеније, Врховни суд Републике Словеније и Уставни суд Републике Словеније.

Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства, судија Драгомир Милојевић, боравио је од 19. до 22. маја 2015.

Врховни касациони суд Републике Србије примљен је у чланство Удружења Државних савета и Врховних управних судова Европске Уније (ACA-Europe), у својству посматрача, одлуком Генералне скупштине, која је одржана 19. маја 2015. године у Брну, Република Чешка.

Врховни касациони суд је уз подршку Канцеларије Савета Европе 14.05.2015. године, одржао Конференцију на тему - Заштита права на суђење у разумном року и Досадашња судска пракса и њено уједначавање.

Pages