Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2466 резултата)
 1. Рев 3183/2017 недоспустивост извршења

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3183/2017 / Датум: 10.05.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Јована Тодоровић, адвокат из..., против тужених ББ и ...

 2. Рев 2576/2018 породично право; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2576/2018 / Датум: 19.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужилаца малолетног АА, малолетне ББ, малолетне ВВ, свих их..., које заступа законски заступник ма ...

 3. Рев 2624/2018 заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2624/2018 / Датум: 19.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mиломира Николића, председника већа, Слађане Накић Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници из породичних односа тужиље AA из... и ББ из..., чији је заједнички пуномоћник Мирј ...

 4. Рев 2513/2018 вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2513/2018 / Датум: 18.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца-противтуженог АА из..., чији је пуномоћник Биљана Петровић Адамовић, адвокат из... ...

 5. Рев 1635/2018 породично право; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1635/2018 / Датум: 12.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Мирјана Филиповић, адвокат из..., против туженог ББ из... ко ...

 6. Рев 2313/2016 опозив поклона

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2313/2016 / Датум: 12.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа Славица Новаковић, адвокат из..., против тужене ББ из ...

 7. Рев 1023/2016 измакла добит; закон о облигационим односима

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1023/2016 / Датум: 12.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиоца АА из... чији је пуномоћник Бисерка Цонић, адвокат из..., против тужене Реп ...

 8. Рев 1116/2017 породично право; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1116/2017 / Датум: 30.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б.Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер- Поповић, чланова већа, у парници по тужби тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Ивана Чудић, адвокат из.. ...

 9. Рев 2392/2017 накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2392/2017 / Датум: 22.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др. Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер-Поповић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца Привредно друштво за спољну и унутрашњу трговину „АА“ из. ...

 10. Рев 1127/2017 облигационо право; накнада материјалне штете ауто-такси превозницима

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1127/2017 / Датум: 21.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник у поступку по ревизији Ђорђе Протић, адвокат из..., про ...

Pages