Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2326 резултата)
 1. Рев 3120/2017 породично право; делимично лишење родитељског права; промена пребивалишта детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3120/2017 / Датум: 27.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., са боравиштем у...,..., коју заступа пуномоћник Славица Николић, адвокат из.. ...

 2. Рев 3200/2017 породично право; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3200/2017 / Датум: 27.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Жељка Томљеновић, адвокат из..., против тужене ББ из..., ч ...

 3. Рев 1039/2017 облигационо право; уговор о ортаклуку

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1039/2017 / Датум: 14.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Гордане Ајншпилер-Поповић и Јелене Боровац, чланова већа, у парници по тужби тужиоца АА из..., кога заступају пуномоћници Драган Симоновић, адвокат из... и ...

 4. Рев 2675/2017 породично право; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2675/2017 / Датум: 29.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Мирко Ђукић, адвокат из..., против туженог ББ из..., ч ...

 5. Рев2 2345/2016 забрана дискриминације; дискриминаторско понашање

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2345/2016 / Датум: 29.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Горан Стојковић, адвокат из..., против туженог Града ...

 6. Рев 1685/2017 облигационо право; рехабилитационо обештећење

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1685/2017 / Датум: 18.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у правној ствари тужилаца АА из... и ББ из..., чији је заједнички пуномоћник Никола Тадић, адвокат из..., про ...

 7. Прев 315/2017 излучна тужба

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 315/2017 / Датум: 16.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер-Поповић, чланова већа, у парници по тужби тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Петар Врањковић, адвокат ...

 8. Рев2 1190/2016 радно право; повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1190/2016 / Датум: 16.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Снежана Станић, адвокат из... ...

 9. Рев 1757/2016 облигационо право и испуњење уговора

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1757/2016 / Датум: 15.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већa, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ђорђе Здравковић, адвокат из..., против тужених ББ из. ...

 10. Рев 1051/2017 закон о јавном информисању; накнада нематеријалне штете због повреде угледа, части и права личности

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1051/2017 / Датум: 09.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Владимир Маринков, адвокат из..., ...

Pages