Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2438 резултата)
 1. Рев 3183/2017 недоспустивост извршења

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3183/2017 / Датум: 10.05.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Јована Тодоровић, адвокат из..., против тужених ББ и ...

 2. Рев 1127/2017 облигационо право; накнада материјалне штете ауто-такси превозницима

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1127/2017 / Датум: 21.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник у поступку по ревизији Ђорђе Протић, адвокат из..., про ...

 3. Рев 159/2018 породично право; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 159/2018 / Датум: 21.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиље – противтужене AA из..., чији је пуномоћник Хајрија Јашаревић, адвокат из... ...

 4. Рев 943/2018 привремена мера; надлежност суда (закон о извршењу и обезбеђењу чл. 448 ст. 1)

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 943/2018 / Датум: 28.02.2018.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Биљане Драгојевић, председника већа, Весне Субић и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници адвокати Владимир Ристић и Татјана Хаџи Лазаревић, обоје из..., п ...

 5. Рев 602/2018 породични закон; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 602/2018 / Датум: 28.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Драган Чолић, адвокат из..., против тужене ББ из..., коју з ...

 6. Рев 1230/2018 породично право; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1230/2018 / Датум: 28.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији су пуномоћници Данијела Митровић и Дејан Радуновић, адвокати из..., ...

 7. Рев 705/2018 породично право; ванбрачна заједница

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 705/2018 / Датум: 22.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Велимир Вујисић адвокат из..., про ...

 8. Рев 957/2018 грађанско процесно право; понављање поступка на основу одлуке уставног суда

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 957/2018 / Датум: 14.02.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Соња Хаџи Борјановић, адвокат из..., против туженог ''ББ' ...

 9. Рев 2199/2017 породично право; деоба заједничке имовине супружника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2199/2017 / Датум: 08.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у парници тужиље-противтужене АА из..., чији је пуномоћник Весна Шијаковић, адвокат из ...

 10. Рев 129/2018 породично право; измена одлуке о вршењу родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 129/2018 / Датум: 08.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Миодраг Марјановић, адвокат из..., против туженог ББ из.. ...

Pages