Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2024 резултата)
 1. Рев2 1934/2016 радно право; вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1934/2016 / Датум: 19.07.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Бранка Станића, као чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., против туженог ББ ...

 2. Рев2 2489/2016 радно право; накнада штете (накнада зараде)

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2489/2016 / Датум: 12.07.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., про ...

 3. Рев2 824/2017 радно право; заснивање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 824/2017 / Датум: 05.07.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Иван Спасић, адвокат из..., против тужене ОШ „ББ“ ...

 4. Рев 912/2017 закон о парничном поступку (члан 311), тужба се сматра повученом

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 912/2017 / Датум: 28.06.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драгољуб Јоксимовић, адвокат из..., против туж ...

 5. Рев 1091/2017 закон о парничном поступку; посебна ревизија, дозвољеност; грађанскоправна одговорност за накнаду нематеријалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1091/2017 / Датум: 14.06.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић, Бранислава Босиљковића, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мирољуб Трајк ...

 6. Рев2 549/2017 радно право; повреда радне обавезе; застарелост

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 549/2017 / Датум: 14.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драгиша Шћекић, ...

 7. Рев 352/2016 проглашење недопустивим извршења

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 352/2016 / Датум: 07.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Борислав Перовић, адвокат у..., против туженог „ББ“,..., чиј ...

 8. Рев 944/2017 закон о облигационим односима (члан 176 став1); регресна тужба осигуравача

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 944/2017 / Датум: 01.06.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић, Бранислава Босиљковића, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиоца „АА“ из..., чији је пуномоћник Владислав К ...

 9. Прев 122/2017 закон о облигационим односима; утврђење ништавности; уговор о замени испуњења; закон о стечају; дејство према стечајној маси

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 122/2017 / Датум: 01.06.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије: др Драгише Б. Слијепчевића, као председника већа, судије Бранка Станића и судије Гордане Ајншпилер Поповић, као чланова већа, у правној ствари тужиоца Друштво за трговину и услуге „АА” из... у стечају, ...

 10. Рев 942/2017 ништавност предуговора о куповини стана; враћање капаре и исплаћеног дела цене

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 942/2017 / Датум: 01.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Растко Свичевић, адвокат из..., пр ...

Pages