Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 1605 резултата)
 1. Рев2 1112/2016 накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1112/2016 / Датум: 28.12.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац, Јелене Боровац, Бранка Станића и Браниславе Апостоловић, чланова већа, у правној ствари тужиоца AA из …, чији је пуномоћник Оливера ...

 2. Рев 1268/2016 породично право; издржавање деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1268/2016 / Датум: 08.09.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиоца Б.А. из Ј., са боравиштем у А., чији је пуномоћник Д.М., адвокат из Ј., против ту ...

 3. Рев 1276/2016 породично право; издржавање других сродника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1276/2016 / Датум: 07.09.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиља мал. А.Ј. и Ј.Ј. из Б., сада из К., чији је законски заступник С.С. из Б. са ...

 4. Рев 1418/2016 породично право; отмица деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1418/2016 / Датум: 31.08.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Марине Говедарица и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у предмету предлагача C.A. из Н., против противника предлагача B.G. из Н., са боравиштем у С., чији је пун ...

 5. Рев 1050/2016 породично право; лични односи деце и родитеља

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1050/2016 / Датум: 31.08.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца С.И. из Ћ., сада на адреси у Ф., чији је пуномоћник Д.М., адвокат у Б., против туженог М ...

 6. Рев 1195/2016 породично право; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1195/2016 / Датум: 31.08.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиље Д.Л. из Р., чији је пуномоћник М.М.Ђ., адвокат у С.М., против туженог К.В. из Б., чији је ...

 7. Рев 1290/2016 породично право; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1290/2016 / Датум: 31.08.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у правној ствари тужиље С.Т. из Н.С., чији је пуномоћник В.Е., адвокат из Н.С., против тужено ...

 8. Рев 1340/2016 породично право; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1340/2016 / Датум: 31.08.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиље М.А. из Н.Б., чији је пуномоћник З.Ж., адвокат из Б., против туженог Г.А. из ...

 9. Рев 1175/2016 породично право; измена одлуке о издржавању деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1175/2016 / Датум: 26.07.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Лидије Ђукић, председника већа, Божидара Вујичића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиље Д.З. из И., коју заступа пуномоћник Д.Ф., адвокат из И., против туженог М.З. из ...

 10. Рев 967/2016 породично право; лишење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 967/2016 / Датум: 21.07.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца Центар за социјални рад у Л., чији је законски заступник директор М.С., против туже ...

Pages