Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3607 резултата)
 1. Кзз 517/2018 одбачај захтева

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 517/2018 / Датум: 30.05.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Радмиле Драгичевић-Дичић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем, у ...

 2. Кзз 518/2018 одбачен зз; пун. оштећенога

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 518/2018 / Датум: 09.05.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Биљане Синановић, Мирољуба Томића, Маје Ковачевић-Томић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом као записничарем, у кр ...

 3. Кзз 529/2018 угрожавање јавног саобраћаја; прекорачење оптужбе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 529/2018 / Датум: 09.05.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Биљане Синановић, Мирољуба Томића, Маје Ковачевић Томић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничар ...

 4. Кд 53/2018 одређена надлежност Основног суда у Пожаревцу

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 53/2018 / Датум: 26.04.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Пандуровић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела превара ...

 5. Кзз 488/2018 к.д. лака телесна повреда; не бис ин идем; трошкови крив. поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 488/2018 / Датум: 25.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Биљане Синановић, Милунке Цветковић, Радослава Петровића и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као зап ...

 6. Кзз 498/2018 к.д. увреда; повреда чл. 439 тач. 1) ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 498/2018 / Датум: 25.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Биљане Синановић, Милунке Цветковић, Радослава Петровића и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Зорицом Стојковић, као запи ...

 7. Кзз 483/2018 одбачај; чињ. стање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 483/2018 / Датум: 24.04.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као запи ...

 8. Кзз Пр 12/2018 усвојен захтев- преиначена одлука о казненим поенима; чл. 48 ст. 4 ЗОП

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 12/2018 / Датум: 24.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксанов ...

 9. Кзз 456/2018 к.д. силовање; одбачен захтев

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 456/2018 / Датум: 18.04.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Биљане Синановић, Милунке Цветковић, Мирољуба Томића и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем, у кривично ...

 10. Кзз 431/2018 недозвољени докази; предмет радње крив. дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 431/2018 / Датум: 18.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Биљане Синановић, Милунке Цветковић, Мирољуба Томића и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом као записнич ...

Pages