Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 323 резултата)
 1. Узп 565/2016 враћање имовине физичким лицима

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 565/2016 / Датум: 31.01.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА,..., улица..., коју заступају пуномоћ ...

 2. Узп 531/2016 враћање имовине црквама

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 531/2016 / Датум: 19.01.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Миломира Николића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Српске православне цркве,..., поднето ...

 3. Ус 27/2016 сукоб надлежности-узбуњивачи

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 27/2016 / Датум: 11.01.2017.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Вишег суда у Лесковцу и Управног су ...

 4. Ус 28/2016 сукоб надлежности-упис радног стажа

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 28/2016 / Датум: 11.01.2017.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Основног суда у Јаг ...

 5. Прзз 4/2016 прекршај-царина; одговорност увозника

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 4/2016 / Датум: 22.12.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Карановић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ј ...

 6. Прзз 6/2016 прекршаји-права браниоца

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 6/2016 / Датум: 22.12.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Карановић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ј ...

 7. Прзз 10/2016 прекршајни налог

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 10/2016 / Датум: 22.12.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Карановић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ј ...

 8. Прзз 18/2016 прекршај-порез; обустава поступка

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 18/2016 / Датум: 22.12.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Карановић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ј ...

 9. Прзз 22/2016 прекршај-царина

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 22/2016 / Датум: 22.12.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Карановић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ј ...

 10. Узп 456/2016 посебне дозволе-лиценца за стечајног управника

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 456/2016 / Датум: 15.12.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., поднетом преко пуномоћника М ...

Pages