Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 336 резултата)
 1. Прзз 6/2017 захтрв за заштиту законитости- информације од јавног значаја

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 6/2017 / Датум: 23.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког јав ...

 2. Узп 66/2017 спор пуне јурисдикције; понављање управног поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 66/2017 / Датум: 16.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства финансија Републике Србије, ...

 3. Ус 4/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 4/2017 / Датум: 13.03.2017.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Вишег суда у Пожаревцу и Управног с ...

 4. Ус 5/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 5/2017 / Датум: 13.03.2017.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Вишег суда у Ужицу, ...

 5. Узп 532/2016 јавне набавке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 532/2016 / Датум: 09.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву ''АА'' ДОО...,..., ...

 6. Узп 506/2016 регистрација привредних субјеката

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 506/2016 / Датум: 02.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за преиспитивање судске одлуке Минист ...

 7. Ус 1/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 1/2017 / Датум: 23.02.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Првог основног суда у Београду и У ...

 8. Ус 2/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 2/2017 / Датум: 23.02.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Првог основног суд ...

 9. Ус 3/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 3/2017 / Датум: 23.02.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Првог основног суд ...

 10. Узп 498/2016 враћање имовине црквама

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 498/2016 / Датум: 23.02.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву Агенције за реституцију Републике Србиј ...

Pages