Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 6619 резултата)
 1. Рев 3120/2017 породично право; делимично лишење родитељског права; промена пребивалишта детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3120/2017 / Датум: 27.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., са боравиштем у...,..., коју заступа пуномоћник Славица Николић, адвокат из.. ...

 2. Рев 3200/2017 породично право; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3200/2017 / Датум: 27.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Жељка Томљеновић, адвокат из..., против тужене ББ из..., ч ...

 3. Узп 336/2017 дисциплинска одговорност стечајног управника

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 336/2017 / Датум: 21.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скокa и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву АА из...,..., кога заступа пуномоћник Мар ...

 4. Кзз 1106/2017 одбијен захтев; застарелост крив. гоњења

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1106/2017 / Датум: 19.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, ...

 5. Кзз 1305/2017 одбачај

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1305/2017 / Датум: 19.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као за ...

 6. Кзз 1293/2017 одбачај

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1293/2017 / Датум: 19.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као за ...

 7. Кзз 1294/2017 одбачај; захтев поднео лично окривљени

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1294/2017 / Датум: 19.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као за ...

 8. Кзз П 5/2017 одбачај

  Кривична материја / Уписници: Кзз П / Бр. предмета: 5/2017 / Датум: 12.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Биљане Синановић, Радослава Петровића и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Јеленом Петковић- Милојковић, као записничарем, у привре ...

 9. Кд 134/2017 одређена надлежност Основног суда Ужице

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 134/2017 / Датум: 07.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривичном предмету окривљене АА, због кривичног дела увреда и ...

 10. Кд 132/2017 одређен је Основни суд у Новом Пазару

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 132/2017 / Датум: 07.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела фалси ...

Pages