Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 5527 резултата)
 1. Кзз 292/2017 трошкови кривичног поступка у полицији 441 ст. 4

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 292/2017 / Датум: 11.04.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном ...

 2. Кзз 220/2017 одбачај; чињенично стање и анализа доказа

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 220/2017 / Датум: 28.03.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као записн ...

 3. Прзз 6/2017 захтрв за заштиту законитости- информације од јавног значаја

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 6/2017 / Датум: 23.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког јав ...

 4. Кзз Пр 8/2017 неовлашћено лице за подношење ззз у прекршајном поступку

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 8/2017 / Датум: 21.03.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Јеленом Петковић-Милојковић, као записничарем, у прекр ...

 5. Узп 66/2017 спор пуне јурисдикције; понављање управног поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 66/2017 / Датум: 16.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства финансија Републике Србије, ...

 6. Кзз 180/2017 прекорачење оптужбе; чл. 439 тач. 2

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 180/2017 / Датум: 14.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном ...

 7. Кзз 192/2017 одбачај; повреда конвенција о људ. правима

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 192/2017 / Датум: 14.03.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Бате Цветковића, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окрив ...

 8. Ус 4/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 4/2017 / Датум: 13.03.2017.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Вишег суда у Пожаревцу и Управног с ...

 9. Ус 5/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 5/2017 / Датум: 13.03.2017.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Вишег суда у Ужицу, ...

 10. Кзз 1403/2016 повреда закона чл. 439 тачка 2 ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1403/2016 / Датум: 09.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Наташом Бањац, као запи ...

Pages