Врховни касациони суд је највиши суд у Републици Србији. Положај и седиште суда утврђени су Уставом Републике Србије, а надлежност Законом о уређењу судова.

Врховни касациони суд

 

Надлежност Суда

Надлежност Врховног касационог суда установљена је са почетком рада суда од 2010. године. Проширена је изменама и допунама Закона о уређењу судова, чија је примена отпочела 21. маја 2014. године, и трајала до 31. децембра 2015. године. Ступањем на снагу Закона о заштити права на суђење у разумном року 01. јануара 2016. године, надлежност суда у тој материји детаљније је уређена.

Судска пракса Суда

Суд, у циљу обезбеђивања јединствене судске примене права, формира судску праксу исказујући је кроз ставове у својим одлукама и кроз закључке и сентенце донете на одељењским седницама и на Општој седници.

Међународна сарадња

Суд остварује овај вид сарадње контактима са регионалним, европским и другим међународним организацијама и институцијама и учешћем на конференцијама, округлим столовима и семинарима, у земљи и иностранству, као и кроз имплементацију пројеката.

Актуелности и вести

Мар
27
2020
В.ф. председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић донео је 27. марта 2020.
Мар
21
2020
Уредба о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године
Мар
19
2020
Високи савет судства на седници одржаној 18.03.2020. године, донео је Закључак који представља конкретизацију тачке 6. и тачке 7.
Мар
17
2020
Обавештавамo вас да контакт са управом Врховног касационог суда можете остварити путем електронске адресе: uprava@vk.sud.rs Захваљујемо на разумевању.
Мар
16
2020
На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији од 15. марта 2020. године, в.ф.
Мар
05
2020
Поводом текстова објављених у дневним листовима Информер, Курир, Политика, Вечерње новости, Српски телеграф и Дневник, у четвртак 5. марта 2020.

Конкурси
и јавне набавке

Документи у фокусу