Врховни касациони суд је највиши суд у Републици Србији. Положај и седиште суда утврђени су Уставом Републике Србије, а надлежност Законом о уређењу судова.

Врховни касациони суд

 

Надлежност Суда

Надлежност Врховног касационог суда установљена је са почетком рада суда од 2010. године. Проширена је изменама и допунама Закона о уређењу судова, чија је примена отпочела 21. маја 2014. године, и трајала до 31. децембра 2015. године. Ступањем на снагу Закона о заштити права на суђење у разумном року 01. јануара 2016. године, надлежност суда у тој материји детаљније је уређена.

Судска пракса Суда

Суд, у циљу обезбеђивања јединствене судске примене права, формира судску праксу исказујући је кроз ставове у својим одлукама и кроз закључке и сентенце донете на одељењским седницама и на Општој седници.

Међународна сарадња

Суд остварује овај вид сарадње контактима са регионалним, европским и другим међународним организацијама и институцијама и учешћем на конференцијама, округлим столовима и семинарима, у земљи и иностранству, као и кроз имплементацију пројеката.

Актуелности и вести

Нов
15
2018
Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и заменик председника Радослав Петровић учествовали су на конференцији поводом прославе...
Нов
08
2018
На свечаној Општој седници, одржаној у Врховном касационом суду 8. новембра 2018.
Окт
31
2018
Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, заменик председника Радослав Петровић и судија Биљана Синановић учествовали су на прослави Дана...
Окт
29
2018
Конференција „Форензичка анализа ДНК - примена ДНК доказа - изазови у пракси” одржана је 26. октобра 2018.
Окт
24
2018
Судије Вишег народног суда Хебеи провинције из Кине посетиле су 24. октобра 2018. године Врховни касациони суд.
Окт
18
2018
Група судијских помоћника Вишег суда из Берлина посетила је 18. октобра 2018. године Врховни касациони суд.

Конкурси
и јавне набавке

Документи у фокусу