Запослени

 Вансудске активности запослених у Врховном касационом суду у 2022. години:

Конференције

-Конференција „Примена Европске конвенције за заштиту људских права - искуства и изазови судова Централне и Југоисточне Европе“ одржана 15. и 16. септембра 2022. године у Београду, у организацији Врховног касационог суда уз подршку пројекта „Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења људских права у Србији“, који се спроводи у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе.

Округли столови, скупови, форуми и посете

-Скуп поводом обележавања почетака кампање промовисања права на заштиту података о личности и рада институције Повереника под називом „Нека остане лично“, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Мисије ОЕБС-а у Србији, одржан у Београду 16. маја 2022. године.