Судије

Вансудске активности судија Врховног касационог суда у 2022. години:

Конференције

- Регионална конференција „Хармонизација судске праксе у вези са суђењем у разумном року - стандарди и пракса“, у организацији Врховног суда Републике Северне Македоније, одржана у Скопљу 2. и 3. јуна 2022. године;

- Конференција „Примена Европске конвенције за заштиту људских права - искуства и изазови судова Централне и Југоисточне Европе“ одржана 15. и 16. септембра 2022. године у Београду, у организацији Врховног касационог суда уз подршку пројекта „Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења људских права у Србији“, који се спроводи у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе.

Округли столови, скупови, форуми и посете

- Форум о родној равноправности за Западни Балкан, у организацији AIRE центра уз подршку Владе Уједињеног Краљевства, одржан у Црној Гори 1. и 2. априла 2022. године;

- Виртуелни форум о владавини права у дигиталној привреди „Иновације и реформа модела судских поступака у дигитално доба - Употреба видео-линка у кривичним поступцима“, у организацији Врховног народног суда НР Кине, одржан 26. маја 2022. године;

- Студијска посета Европском суду за људска права, у организацији Канцеларије Савета Европе у Републици Србији – заједнички програм Савета Европе и Европске уније "Horizontal facility za zapadni Balkan i Tursku 2019-2022", одржана у Стразбуру од 27. до 29. јуна 2022. године;

- Јавни скуп ,,Корак напред ка бољој комуникацији правосуђа, медија и грађана“, у организацији Независног Удружења Новинара Србије, одржан у Београду 20. септембра 2022. године;

- Обележавање Међународног дана права јавности да зна, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, одржано у Београду 28. септембра 2022. године.

Састанци и седнице

- Припремни састанак у вези са посетом Специјалог известиоца Савета за људска права УН, у организацији Министарства спољних послова Републике Србије, одржан у Београду 15. септембра 2022. године;

- Састанак у вези са посетом Специјалог известиоца Савета за људска права УН, у организацији Министарства спољних послова Републике Србије,  одржан у Београду 23. септембра 2022. године;

- Online састанaк са известиоцима Венецијанске комисије, у организацији Министарства правде, одржан у Београду 29. септембра 2022. године.