Судије

Вансудске активности судија Врховног касационог суда у 2018. години:

Конференције

-Конференција „Правно дејство касаторних одлука Уставног суда и начин отклањања штетних последица неуставности општих аката”, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије, одржана у Београду 23. марта 2018. године;

-Конференција „Право на суђење у разумном року и накнада штете у поступку заштите права–пракса Европског суда за људска права и националних судова”, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе, одржана у Београду 3. априла 2018. године;

-Конференција „Покретање глобалне мреже правосудног интегритета”, у организацији Канцеларије УН за питање дроге и криминала (UNODC), одржана у Бечу 9. и 10. априла 2018. године;

-Регионална конференција посвећена моделима уједначавања судске праксе, у организацији Horizontal Facility пројекта у Македонији у сарадњи са Саветом Европе, одржана у Скопљу од 11. до 13. априла 2018. године;

-Завршна конференција у оквиру пројекта „Медијација у привредним споровима у Србији”, на тему „Медијација као примарно средство решавања привредних спорова”, у организацији Европске банке за обнову и развој (ЕБРГ) у сарадњи са Европским центром за решавање спорова, Партнерима за демократске промене Србија и Привредном комором Србије, уз подршку Инвестиционог фонда Уједињеног Краљевства, одржана у Београду 10. маја 2018. године;

-Конференција на тему „10-годишњица од успостављања националног система азила у Републици Србији и наредни кораци”, у организацији UNHCR-а, одржана у Београду 11. маја 2018. године;

-Конференција председника врховних судова Централне и Источне Европе, у организацији Врховног суда Литваније у сарадњи са CEELI Институтом, одржана у Вилњусу у Литванији од 27. до 30. маја 2018. године;

-Конференција „Унапређење капацитета у правосуђу – јачање владавине права“, поводом завршетка пројекта „Јачање образовних активности и унапређење организационих капацитета Правосудне академије“, који финансира Европска унија, одржана 31. маја 2018. године у Београду;

-Регионална конференција „Алтернативне кривичне санкције - регионална кривична законодавства, искуства у примени и мере унапређења”, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана 8. јуна 2018. године у Београду;

-Конференција на тему „Одговорност за штету, накнада штете и осигурање”, у организацији Института за упоредно право, Удружења за одштетно право и Правосудне академије, одржана у Ваљеву 21. септембра 2018. године;

-Kонференција „Примена Закона о оргaнизацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције“, у организацији Министарства правде у сарадњи са пројектом „Превенција и борба против корупције“ (ИПА 2013) који је финансиран из претприступних фондова ЕУ и Правосудном академијом, одржана у Београду 26. септембра 2018. године;

-Конференција „Форензичка анализа ДНК - примена ДНК доказа - изазови у пракси” у организацији Врховног касационог суда уз подршку Министарства правде при амбасади САД у Београду (ОПДАТ) одржана у Београду 26. октобра 2018. године;

-Koнференција о независности правосуђа, у организацији Канцеларије Савета Европе у Београду и Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана у Београду 28. новембра 2018. године;

-Kонференција „Уставне гаранције назависности судства“ у организацији Друштва судија Србије, одржана у Београду 30. новембра 2018. године;

-Међународна конференција „Примена механизама превенције корупције” у организацији Агенције за борбу против корупције, а поводом обележавања Међународног дана борбе против корупције, одржана у Београду 13. и 14. децембра 2018. године.

Округли столови, скупови, форуми и посете

- Учешће у делегацији Републике Србије на 29. заседању Радне групе Савета за људска права УН, ради разматрања Извештаја Републике Србије за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа, одржано у Женеви, 24. и 25. јануара 2018. године;

-Округли сто на тему “Јачање капацитета државних органа у сузбијању привредног криминалитета и корупције”, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије, одржан у Новом Саду 11. јануара, у Београду 12. и 13. фебруара 2018. године;

-Округли сто у оквиру јавне расправе поводом Радног текста амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије у делу који се односи на правосуђе, у организацији Министарства правде, одржан у Београду 5. марта 2018. године;

-Пети регионални форум о владавини права за Југоисточну Европу, у организацији AIRE Центра и Civil Rights Defenders-а, уз подршку Министарства спољних послова Велике Британије, Владе Шведске и Регионалног савета за сарадњу, одржан у Скопљу 15. и 16. марта 2018. године;

-Скуп на тему „Казнена политика у Србији и споразум о признању кривичног дела”, у организацији Одељења за правосуђе амбасаде САД и Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, одржан у Београду 4. априла 2018. године;

-Округли сто „Поравнање у поступку заштите права на суђење у разумном року – Изазови и могућа решења”, у организацији Државног правобранилаштва Републике Србије уз подршку УСАИД Пројекта владавине права, одржан у Београду 4. априла 2018. године;

-Посета студената са Одсека за радно право Еразмовог Универзитета у Ротердаму Врховном касационом суду, реализована 12. априла 2018. године;

-Регионални округли сто “Финансијске и кривичне истраге – оцена доказа”, у оквиру обуке коју спроводи Правосудна академија у области корупције, финансијских превара и економског криминала за тужиоце и судије, уз подршку УНДП у Србији и амбасаде Шведске, одржан у Будви 16. и 17. априла 2018. године;

-Посета студената Правног факултета Универзитета у Амстердаму Врховном касационом суду, реализована 18. априла 2018. године;

-Посета Асоцијације студената Правног факултета у Београду Врховном касационом суду, реализована 19. априла 2018. године;

-Округли сто на тему „Остваривање права на компензацију за жртве тешких кривичних дела у кривичном и грађанском поступку”, у организацији Врховног касационог суда уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије, одржан у Врховном касационом суду 27. априла 2018. године;

-Округли сто на тему „Тренутно стање и даљи развој праксе медијације у Србији”, у организацији Министарства правде, одржан у Београду 23. маја 2018. године;

-Округли сто на тему заштите узбуњивача у САД, у организацији портала Пиштаљка и програма ОПДАТ министарства правде САД, одржан 7. јуна 2018. године у Врховном касационом суду;

-Округли сто на тему „Прекогранична наплата потраживања у привреди региона Западног Балкана”, у организацији Коморе јавних извршитеља, одржан у Београду 6. јула 2018. године;

-Свечана церемонија потписивања и представљање Упутства за унапређење и промоцију закључења и извршења поравнања у поступцима заштите права на суђење у разумном року, одржана у Врховном касационом суду 18. јула 2018. године;

-Округли сто на тему „Сарадња државних органа у заштити права жртава трговине људима”, у организацији Центра за заштиту жртава трговине људима уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, одржан у Београду 30. јула 2018. године;

-Округли сто у вези са радним текстом предлога Амандмана на Устав Републике Србије у делу који се односи на правосуђе, у организацији Министарства правде, одржан у Београду 18. септембра 2018. године;

- Скуп „Међународни дан права јавности да зна“, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији, Независним удружењем новинара Србије, Удружењем новинара Србије и Коалицијом невладиних организација за слободу приступа информацијама, одржан у Београду 28. септембра 2018. године;

-Округли сто на тему “Актуелна питања у поступању Посебних судских одељења за сузбијање корупције и примени Закона о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала, корупције и финансирања тероризма”, у организацији Правосудне академије, Врховног касационог суда и пројекта УСАИД-а “Иницијатива за одговорну власт”, одржан у Београду 5. октобра 2018. године;

-Посета судијских помоћника Вишег суда из Берлина Врховном касационом суду, реализована 18. октобра 2018. године;

-Округли сто о резултатима истраживања на тему „Ставови судија, судијских саветника и помоћника о упућивању на Европску конвенцију о људским правима и праксу Европског суда за људска права”, у организацији Савета Европе, одржан у Београду 23. октобра 2018. године;

- Округли сто „Како рад суда приближити грађанима?” у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Канцеларијом Светске банке у Србији и УСАИД Пројектом владавине права, одржан у Београду 1. новембра 2018. године;

- Округли сто на тему „Механизми извршења пресуда Европског суда за људска права у односу на Србију” у организацији Савета Европе, у оквиру заједничког програма Европске Уније и Савета Европе Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску, одржан у Београду 23. новембра 2018. године;

-Такмичење у симулацији суђења, у организацији Повереника за заштиту равноправности, одржано у Београду 11. и 12. децембра 2018. године;

-Стручни скуп на тему „Измене кривичног дела силовање - усклађивање са стандардима Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици” у организацији Аутономног женског центра, одржан у Београду 19. децембра 2018. године.

Јавне расправе и презентације

-Презентовање резултата пројектних активности у вези са унапређивањем образовања у Правосудној академији, у организацији Правосудне академије и пројекта “Подршка Европске уније Правосудној академији”, одржано у Београду 28. фебруара 2018. године;

-Презентација публикације „Правна схватања и закључци ВКС у примени Закона о извршењу и обезбеђењу“, у организацији Врховног касационог суда, пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира ЕУ, УСАИД Пројекат-Састанак са председницима судова поводом презентације Годишњег извештаја о раду свих судова Републике Србије за 2017. годину, у организацији УСАИД Програма владавине права и Врховног касационог суда, одржан у Београду 16. марта 2018. године; владавине права и Правосудне академије одржана 20. фебруара у Крагујевцу, 1. марта у Нишу, 9. марта у Београду и 15. марта 2018. године у Новом Саду;

-Презентација Извештаја о реализацији програма и остваривању будућих активности Правосудне академије, у организацији Правосудне академије у сарадњи са пројектом “Подршка Европске уније Правосудној академији”, одржана у Београду 25. априла 2018. године;

-Презентација Годишњег извештаја о раду за 2017. годину, Апелационог суда у Београду и виших и основних судова са територије тог суда, одржана 1. јуна 2018. године у Београду, у организацији Апелационог суда уз подршку УСАИД Пројекта владавине права.

Састанци и седнице

-Састанак поводом даље реализације активности 1.0.5 у оквиру Твининг пројекта Борба против организованог криминала (трговина људима, илегална трговина наркотицима, илегална трговина оружјем и финансијске истраге), одржан у Макишу 28. фебруара 2018. године;

-Састанак са председницима судова поводом презентације Годишњег извештаја о раду свих судова Републике Србије за 2017. годину, у организацији УСАИД Програма владавине права и Врховног касационог суда, одржан у Београду 16. марта 2018. године;

-Други састанак Управног одбора корисника у Србији заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Хоризонтални фонд за западни Балкан и Турску“, у организацији Канцеларије Савета Европе у Београду и Делегације ЕУ у Србији, одржан 12. јуна 2018. године у Београду;

-Координациони састанак представника надлежних државних органа и организација цивилног друштва у циљу успостављања механизма борбе против злочина из мржње у Републици Србији, у организацији Канцеларије за људска и мањинска права уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, одржан у Вршцу 29. јуна 2018. године;

-Састанак поводом финализације нацрта Упутства за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року, одржан у Врховном касационом суду 29. јуна 2018. године;

-Радни састанак у вези измена Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и Плана и програма рада Савета за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршење кривичних санкција према малолетницима, у организацији Центра за права детета, одржан у Ечкој 12. и 13. јула 2018. године;

-Састанак на тему незаконитих/присилних бракова у контексту трговине људима и мигрантима, у организацији Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (UNODC) из Беча, одржан у Врховном касационом суду 28. августа 2018. године;

-Седница Консултативног већа европских судија, у организацији Консултативног већа европских судија (ЦЦЈЕ), одржана у Загребу од 7. до 9. новембра 2018. године;

-Састанак поводом успостављања електронске базе судске праксе, у организацији Врховног касационог суда и пројкта Европске Уније за ефикасно правосуђе (ЈЕП), одржан у Врховном касационом суду 15. новембра 2018. године;

-Састанак Радне групе за израду програма за спречавање прања новца, у организацији амбасаде САД у Београду (канцеларија ОПДАТ) одржан у Вршцу од 29. до 30. новембра 2018. године;

-57. Пленарни састанак „Манивал” Савета Европе, у организацији Савета Европе и Министарства финансија,Управа за спречавање прања новца, одржан у Стразбуру, од 5. до 7. децембра 2018. године;

- Састанак радне групе која прати спровођење Оперативног плана за укидање печата 2018-2019. са темом „Упутство Врховног касационог суда о третирању докумената без печата” у организацији Владе Републике Србије, одржан у Београду 10. децембра 2018. године;

- Радни састанак са судијама које поступају у материји извршења у основним судовима са подручја Апелационог суда у Београду - Програм решавања старих предмета – у организацији Врховног касационог суда одржан у Београду 21. децембра 2018. године.