Судије

Вансудске активности судија Врховног касационог суда у 2021. години: 

Конференције

-Регионална конференција тужилаца у оквиру регионалног УНДП Пројекта подршке процесуирању ратних злочина, у организацији Тужилаштва за ратне злочине, одржана у Београду 20. и 21. септембра 2021. године;

-Конференција „Оцена ризика и спречавање трговине људима у ланцима снабдевања“ у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији, заједно са Канцеларијом специјалног представника и координатора ОЕБС-а за борбу против трговине људима и у сарадњи са Канцеларијом за координацију активности у борби против трговине људима Министарства унутрашњих послова, одржана у Београду 23. и 24. септембра 2021. године;

Округли столови, скупови, форуми и посете

-Осми регионални форум о владавини права за Југоисточну Европу, у организацији Civil rights defenders, одржан у Београду 3. и 4. септембра 2021. године;

Састанци и седнице

-Састанак у вези са поступцима извршења који се покрећу по службеној дужности  (због неуједначеног поступања судова, тужилаштава и јавних извршитеља у овој области), у организацији Министарства правде, одржан у Београду 16. априла 2021. године;

-Први припремни састанак државне делегације на коме се утврдио персонални састав и стратегија наступа делегације Републике Србије, која ће на 72. заседању Комитета против тортуре представити Трећи периодични  извештај Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака за период од 2015. до 2021. године, у организацији Министарствa за људска и мањинска права и друштвени дијалог, одржан у Београду 22. септембра 2021. године;