Јавни конкурси за попуњавање слободних радних места

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД,  на  основу   чл. 55,  61. став 1 и  66. став 1 и  3  Закона о државним службеницима  („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09),  чл. 15. став 2 и 3, 17. став 3,  20. и  21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), чл.  4. Правилника о саставу конкурсне комисије, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку,  начину њихове  провере и  мерилима за избор на положаје у суду ( Су I -9  597/10 од 22. 11. 2010. год.)  и  чл.  5. Правилника о попуњавању извршилачких  радних  места  у  судовима  („Службени  гласник РС“, бр. 43/10),  ОГЛАШАВА

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ  СУД,  на  основу  чл. 45. став 1, 54, 55, 61. став 1 и 64. став 1 и 2  Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09),  чл. 15. став 2, 17. став 3,  20. став 1 и 2  и  21.

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД, на основу чл. 55, 61. став 1. и 66. ст. 1. и 3. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09), чл. 15. ст. 2. и 3, 17. став 3, 20. и 21.

 ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД на основу члана 75 став 1, у вези са чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима, чл. 15 став 3, 17 став 3, 18 став 1, 19 став 3, 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава јавни конкурс за

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА И ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Pages