Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

Aktuelnosti i vesti

Dec
05
2018
Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević dobitnik je nagrade „Ličnost godine“ za 2018. godinu, koju proglašava Misija OEBS-a u Srbiji.
Dec
04
2018
Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda, jednoglasno, na sednici održanoj 4. decembra 2018.
Nov
28
2018
Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvovao je 28. novembra 2018.
Nov
15
2018
Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i zamenik predsednika Radoslav Petrović učestvovali su na konferenciji povodom proslave...
Nov
08
2018
Na svečanoj Opštoj sednici, održanoj u Vrhovnom kasacionom sudu 8. novembra 2018.
Okt
31
2018
Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, zamenik predsednika Radoslav Petrović i sudija Biljana Sinanović učestvovali su na proslavi Dana...

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu