Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

Aktuelnosti i vesti

Jan
31
2020
Sudije Vrhovnog kasacionog suda Dragana Marinković, Branka Dražić, Gordana Komnenić, Danijela Nikolić, Tatjana Miljuš i Jasmina Stamenković, stupile su na...
Dec
05
2019
Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 2. decembra 2019. godine, postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije...
Dec
02
2019
V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević obratio se na Skupštini Udruženja sudija i tužilaca i Udruženja sudijskih i tužilačkih...
Nov
28
2019
Konferencija povodom obeležavanja jubileja 150 godina upravnog sudstva i upravnog spora u Srbiji i 10 godina od osnivanja Upravnog suda održana je 28....
Nov
26
2019
V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, sastao se sa ambasadorom SAD u Srbiji NJ.E. Entonom F. Godfrijem (Anthony Francis Godfrey),...
Nov
20
2019
Članovi Radne grupe za praćenje primene Jedinstevnog programa rešavanja starih predmeta posetili su osnovne sudove u Nišu, Vranju, Leskovcu i Surdulici i...

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu