Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

Aktuelnosti i vesti

Sep
20
2021
Povodom izveštavanja medija i oglašavanja različitih strukovnih i nestrukovnih asocijacija o dopuni stava i stavovima koje je Vrhovni kasacioni sud usvojio na sednici...
Sep
10
2021
Šesto Godišnje savetovanje javnih izvršitelja održava se 10. i 11. septembra 2021. godine u Novom Sadu, u organizaciji Komore javnih izvršitelja.
Sep
09
2021
Godišnje savetovanje Srp­skog udruženja za kri­vič­no­prav­nu te­o­ri­ju i prak­su sa temom „Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite (međunarodni pravni...
Sep
07
2021
Tematski sastanak „Stečaj banaka i drugih finansijskih organizacija i povreda prava na suđenje u razumnom roku u stečajnim postupcima, Praksa Evropskog suda za ljudska...
Jul
15
2021
Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa šefom Misije OEBS-a u Srbiji NJ.E. Janom Bratutom, 15. jula 2021. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.
Jun
16
2021
Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji NJ.E. Semom Fabriciem, 16. juna 2021. godine u Vrhovnom...

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu