Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

Aktuelnosti i vesti

Sep
27
2022
Ministarstvo pravde predstavilo je prve radne tekstove zakona u oblasti pravosuđa,  27. septembra 2022. godine u Beogradu. 
Sep
15
2022
Konferencija „Primena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava - iskustva i izazovi sudova Centralne i Jugoistočne Evrope“ održava se 15. i 16. septembra 2022....
Sep
13
2022
Konferencija „Primena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava - iskustva i izazovi sudova Centralne i Jugoistočne Evrope“ biće održana 15. i 16. septembra 2022....
Sep
09
2022
Povodom 176 godišnjice od osnivanja Vrhovnog suda Srbije, 9. septembra 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu u sali za Opštu sednicu, otvorena je stalna postavka...
Jul
14
2022
Sudije Vrhovnog kasacionog suda Mirjana Andrijašević, Tatjana Vuković, Vladislava Milićević, Bojana Paunović i Vesna Stanković stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj...
Jun
21
2022
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Pravosudna akademija potpisali su Protokol o saradnji 20. juna 2022. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu