Судије

У 2018. години судије Врховног касационог суда, учествовале су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

-Семинар “Ка пуној примени европских људских права”- обука за чланове Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите и људских права у Републици Србији, у организацији Правосудне академије, одржан у Београду 24. јануара 2018. године;

-Семинар на тему “Ауторитет правосуђа”, у организацији Европског суда за људска права, одржан у Стразбуру 26. јануара 2018. године;

-Семинар на тему „Мере тајног надзора“, у организацији Центра за обуку у судству Црне Горе, одржан у Подгорици 22. и 23. фебруара 2018. године;

-Семинар на тему Финансијске истраге и оцена доказа у кривичном поступку, у организацији Правосудне академије, УНДП и Амбасаде Шведске, одржан у Београду 26. марта 2018. године;

-Семинар “Јавне набавке у Босни и Херцеговини – идентификација корупције у јавним набавкама“, у организацији УСАИД Пројекта правосуђа у Босни и Херцеговини, одржан у Добоју 27. и 28. марта 2018. године;

-Семинар на тему „Слобода изражавања и медија”, у организацији Правосудне академије у сарадњи са заједничким пројектом Европске уније и Савета Европе “Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи (JUFREX)", одржан на Златибору 24. и 25. септембра 2018. године;

-Семинар на тему „Излучна права”, у организацији Агенције за лиценцирање стечајних управника, одржан у Београду 23. октобра 2018. године.

Саветовања

-IV Годишње саветовање јавних извршитеља, у организацији Коморе јавних извршитеља у сарадњи са Врховним касационим судом и УСАИД Пројектом владавине права, одржано на Копаонику 24. и 25. марта 2018. године;

-Саветовање на тему „Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и о новинама у Закону о раду”, у организацији ИП “Глосаријум”, одржано у Врњачкој Бањи од 23. до 25. априла 2018. године;

-Саветовање на тему „40 година извршног законодавства у грађанским поступцима”, у организацији Правног факултета Универзитета Унион и ЈП Службени гласник, одржано у Београду 18. и 19. маја 2018. године;

-Будвански правнички дани „Актуелна питања савременог законодавства“, у организацији Савеза Удружења правника Србије и Републике Српске, одржани од 3. до 7. јуна 2018. године у Будви;

-Традиционално Саветовање привредних судова у Републици Србији, одржано од 5. до 7. септембра 2018. године на Златибору;

- Саветовање на тему „Одговор(н)и за будућност”, у организацији Алумни клуба Правосудне академије, одржано у Вршцу од 12. до 14. септембра 2018. године;

-Педесет осмо редовно годишње саветовање Удружења за кривичноправну теорију и праксу „Организација правосуђа и ефикасност судске заштите (Европски стандарди и стање у Србији) – крвичноправни аспект”, у организацији Удружења у сарадњи са министарством правде, Мисијом ОЕБС-а у Србији, Институтом за криминолошка и социолошка истраживања и Правосудном академијом, одржано на Златибору од 20. до 22. септембра 2018. године.

Обуке

-Обука у оквиру Твининг пројекта “Превенција и борба против корупције” о прикупљању и анализи релевантних података и информација у оквиру финансијских истрага, у организацији Агенције за борбу против корупције у партнерству са Националном Агенцијом за борбу против корупције, Министарством правде и Вишом школом за правосуђе Републике Италије и Главним тужилаштвом Краљевине Шпаније, одржана у Београду 25. јануара 2018. године;

-Радионица Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и привредног криминала – обука за тужиоце, полицијске инспекторе и заједничке истражне тимове/ударне групе, у организацији Амбасаде САД у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и Правосудном академијом, одржана у Врњачкој Бањи 30. јануара 2018. године;

-Обука “Етика и интегритет у правосуђу 2018”, у организацији Правосудне академије, одржана у Београду 9. фебруара 2018. године;

-Радионица “Представљање Практичног водича за примену Европске конвенције о људским правима у Републици Србији”, у организацији Правосудне академије у сарадњи са пројектом “Подршка Европске уније Правосудној академији”, одржана у Врховном касационом суду 14. марта 2018. године;

-Обука „Етика и интегритет у правосуђу 2018”, у организацији Правосудне академије, одржана у Новом Саду 5. априла 2018. године;

-Обука „Етика и интегритет у правосуђу 2018”, у организацији Правосудне академије, одржана у Новом Саду 20. априла 2018. године;

-Радионица на тему „Национални ризик од опасности прања новца и спречавања тероризма”, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији, одржана у Београду од 8. до 10. маја 2018. године;

-Обука за предаваче на тему „Писање кривичне пресуде”, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији и Канцеларије сталног правног саветника - Министарства правде САД (програм ОПДАТ) уз подршку Врховног касационог суда, одржана у Београду 28. и 29. маја 2018. године;

-Обука “Етика и интегритет у правосуђу 2018”, у организацији Правосудне академије, одржана у Крагујевцу 1. јуна 2018. године;

-Обуке за судије „Писање кривичне пресуде”, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији и Канцеларије сталног правног саветника - Министарства правде САД (програм ОПДАТ) уз подршку Врховног касационог суда, одржана у Београду 9. и 10. јула 2018. године;

-Радионица на тему „Независност судства у контексту истражног система на Тајланду”, у организацији Интернационалне комисије правника у сарадњи са Административном канцеларијом Суда правде Тајланда, одржана на Тајланду 1. и 2. септембра 2018. године;

- Обука “Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи”, у организацији Правосудне академије у сарадњи са заједничким пројектом Европске уније и Савета Европе, одржана у Врњачкој Бањи 19. и 20. новембра 2018. године.