Судије

У 2019. години судије Врховног касационог суда, учествовале су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

-Семинар у Стразбуру поводом отварања судеће године, у организацији Савета Европе, одржан у Европском суду за људска права у Стразбуру 25. јануара 2019. године;

-Семинар - курс усавршавања енглеског језика за потребе међународне сарадње у кривичним предметима, у организацији Европске судијске мреже, одржан у Букурешту од 11. до 15. марта 2019. године;

-Семинар за полазнике Правосудне академије „Примена антидискриминационог законодавства у Републици Србији“, у организацији Правосудне академије, одржан на Златибору у периоду од 17. до 20. јуна 2019. године.

Саветовања

-Пето Годишње саветовање јавних извршитеља, у организацији Коморе јавних извршитеља, одржано на Златибору 29. и 30. марта 2019. године;

-Саветовање привредних судова Републике Србије, у организацији Привреднoг апелационог суда, одржано у Вршцу од 23. до 24. априла 2019. године;

-Саветовање ,,Правосуђе на прекретници“ у организацији Алумни клуба Правосудне акaдемије, одржано на Златибору од 7. до 10. маја 2019. године;

-Саветовање ,,Проблеми у садржини радноправних прописа и њиховој примени“ у организацији ИП „Глосаријума“ одржано у Београду од 8. до 10. маја 2019. године;

-Годишње саветовање судија привредних судова Србије, у организацији Привредног апелационог суда, одржано на Златибору од 3. до 6. септембра 2019. године.

Обуке

-Отварање Националне школе судија Украјине - Обука судија у вези са поступањем у предметима корупције и организованог криминала, у организацији USAID New Justice Program, одржано у Кијеву 1. априла 2019. године;

-Обука новоизабраних судија из области Породичног закона и специјализације из области права детета као и из области примене Закона о спречавању насиља у породици, у организацији Правосудне академије, одржана у Београду 22. маја  2019. године.