Судије

У 2022. години судије Врховног касационог суда, учествовале су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

-Семинар „Размена добрих пракси у поступању у случајевима насиља у породици“, у организацији Министарства правде у партнерству са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена и Амбасадом Аустрије у Београду, одржан у Београду 23. јуна 2022. године.

Саветовања

- Редовно годишње саветовање, у организацији Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, одржано на Златибору од 22. до 24. септембра 2022. године.

Обуке

- Регионална мултидисциплинарна радионица на тему „Спречавање некажњивости трговаца људима и подршка жртвама трговине људима у југоисточној Европи“, у организацији Канцеларије Уједињених нација за дрогу и криминал, одржана у Бечићима од 27. до 29. септембра 2022. године.