Запослени

У 2019. години запослени у Врховном касационом суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

--Семинар у Стразбуру поводом отварања судеће године, у организацији Савета Европе, одржан у Европском суду за људска права у Стразбуру 25. јануара 2019. године;

-Семинар о спровођењу права интелектуалне својине, у организацији  Завода за интелектуалну својину, одржан у Београду 31. јануара 2019. године;

-Семинар о континуираном стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору и кључне новине у области финансијског управљања и контроле, у организацији Министарства финансија и Пројекта немачке развојне сарадње „Реформа јавних финансија–финансирање Агенде 2030” одржан у Београду 6. и 7. јуна 2019. године.

Саветовања

-Саветовање „Новине и актуелности у пословању јавног сектора”, у организацији  „Параграфа”, одржано у Београду 4. фебруара 2019. године;

-Саветовање привредних судова Републике Србије, у организацији Привреднoг апелационог суда, одржано у Вршцу од 23. до 24. априла 2019. године.

Обуке

-„Oracle“ обука за статистичаре-централно статистичко извештавање, у организацији Министарства правде, одржана у Београду током априла 2019. године.