Запослени

У 2021. години запослени у Врховном касационом суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Обуке

- On-line “Анти-стрес радионица”  у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 12.,14. и 16. априла 2021. године;

On-line обука на тему "Вредновање радне успешности” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 19. априла 2021. године.

- On-line обука на тему "Етика и интегритет” у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 21. априла 2021. године. 

- On-line обука на тему "Електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању“ у организацији Националне академије за јавну управу, одржана у Београду 23. априла 2021. године;

-On-line семинар о спровођењу права интелектуалне својине, у организацији EUIPO (Завод за интелектуалну својину ЕУ) одржан у Београду 12. маја 2021. године.