Запослени

У 2018. години запослени у Врховном касационом суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

-Семинар “Ка пуној примени европских људских права”- обука за чланове Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите и људских права у Републици Србији, у организацији Правосудне академије, одржан у Београду 24. јануара 2018. године;

-Семинар на тему „Сусрет са судијама”, у организацији Завода за интелектуалну својину, одржан у Београду 31. маја 2018. године.

Саветовања

-- Традиционално Саветовање привредних судова у Републици Србији, одржано од 5. до 7. септембра 2018. године на Златибору.

Обуке

-Радионица о медијима - Сарадња у кривичном правосуђу: Јачање заштите сведока у борби против организованог криминала, тероризма и корупције (WINPRO III), у организацији ЕУ пројекта Сарадња у кривичном правосуђу: Јачање заштите сведока у борби против организованог криминала, тероризма и корупције, одржана 12. и 13. фебруара 2018. године;

-Радионица “Представљање Практичног водича за примену Европске конвенције о људским правима у Републици Србији”, у организацији Правосудне академије у сарадњи са пројектом “Подршка Европске уније Правосудној академији”, одржана у Врховном касационом суду 14. марта 2018. године;

-Обука “Етика и интегритет у јавном сектору”, у организацији Агенције за борбу против корупције, одржана у Београду 15. марта 2018. године.