Запослени

У 2018. години запослени у Врховном касационом суду, учествовали су у следећим видовима обуке и стручног усавршавања:

Семинари

-Семинар “Ка пуној примени европских људских права”- обука за чланове Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите и људских права у Републици Србији, у организацији Правосудне академије, одржан у Београду 24. јануара 2018. године;

-Семинар на тему „Сусрет са судијама”, у организацији Завода за интелектуалну својину, одржан у Београду 31. маја 2018. године;

-Семинар „Директна примена УН стандарда људских права у домаћим поступцима”, у организацији Правосудне академије у сарадњи са Тимом Уједињених нација за људска права у Србији, одржан у Шапцу 26 и 27. новембра 2018. године.

Саветовања

--Традиционално Саветовање привредних судова у Републици Србији, одржано од 5. до 7. септембра 2018. године на Златибору;

-Педесет осмо редовно годишње саветовање Удружења за кривичноправну теорију и праксу „Организација правосуђа и ефикасност судске заштите (Европски стандарди и стање у Србији) – крвичноправни аспект”, у организацији Удружења у сарадњи са министарством правде, Мисијом ОЕБС-а у Србији, Институтом за криминолошка и социолошка истраживања и Правосудном академијом, одржано на Златибору од 20. до 22. септембра 2018. године.

Обуке

-Радионица о медијима - Сарадња у кривичном правосуђу: Јачање заштите сведока у борби против организованог криминала, тероризма и корупције (WINPRO III), у организацији ЕУ пројекта Сарадња у кривичном правосуђу: Јачање заштите сведока у борби против организованог криминала, тероризма и корупције, одржана 12. и 13. фебруара 2018. године;

-Радионица “Представљање Практичног водича за примену Европске конвенције о људским правима у Републици Србији”, у организацији Правосудне академије у сарадњи са пројектом “Подршка Европске уније Правосудној академији”, одржана у Врховном касационом суду 14. марта 2018. године;

-Обука “Етика и интегритет у јавном сектору”, у организацији Агенције за борбу против корупције, одржана у Београду 15. марта 2018. године;

-Oбука „Суђење у разумном року” у организацији Правосудне академије и УСАИД Пројекта владавине права, у сарадњи са Саветом Европе и Удружењем Алтерфакт, одржана у Зајечару 9. новембра 2018. године;

-Регионална радионица на тему „Актуелности из немачког права”, у организацији немачке међународне организације IRZ, одржана у Београду од 7. до 9. децембра 2018. године.