Интервју заменика председника Врховног касационог суда Снежане Андрејевић - објављен у листу „Политика“

Судија Снежана Андрејевић, заменик председника Врховног касационог суда: Судија мора да покаже да је независан