Нове судије Врховног касационог суда

На свечаној Општој седници, одржаној 16. новембра 2017. године у Врховном касационом суду, ступиле су на функцију судије Врховног касационог суда Босиљковић Бранислав, Страјина Добрила, Субић Весна и Томић Мирољуб.

До избора на функцију судије Врховног касационог суда, судије Страјина Добрила, Субић Весна и Босиљковић Бранислав (упућен у Врховни касациони суд), обављали су функцију судије Апелационог суда у Београду, судија Мирољуб Томић обављао је функцију судије Апелационог суда у Крагујевцу.