Обавештење о закљученом уговору из Оквирног споразума о набавци Радних станица Тип 2 - ЦЈН 2/2019