Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН број 2/2017