План отклањања последица у раду судова након окончања проглашеног ванредног стања и одлука о ванредним мерама заштите становништва због епидемије вируса Covid 19

В.ф. председника Врховног касационог суда и председник Високог савета судства Драгомир Милојевић донео је 16. новембра 2020. године План отклањања последица у раду судова након окончања проглашеног ванредног стања и одлука о ванредним мерама заштите становништва због епидемије вируса Covid 19.