Посета Суду Европске Уније у Луксембургу

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, председници одељења, руководиоци евиденција судске праксе и њихови заменици и судије Грађанског одељења бораве од 19. до 21. новембра 2017. године у посети Суду Европске Уније, са седиштем у Луксембургу.

Посета је организована уз подршку Вишедонаторског повереничког фонда (МДТФ), у  циљу бољег разумевања процедуре, начина функционисања и кључних проблема у пракси Суда Европске Уније.