Прекршајни суд у Пожеги

Адреса: 

Пожега, Уче Димитријевића бр. 6

Телефон: 

031/811-254

Факс: 

031/811-254 локал 16

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

92 343

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.