Прекршајни суд у Сремској Митровици

Адреса: 

Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија бр. 39

Телефон: 

022/600-191

Факс: 

022/600-126

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

113 808

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.