Привредни суд у Пожаревцу

Адреса: 

Пожаревац, Јована Шербановића 4

Телефон: 

012/521-652, 526-908

Факс: 

012/521-652

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

362 505

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.