Изабране сентенце

У складу са надлежношћу Врховног касационог суда, судска одељења објављују сентенце из судских одлука, утврђене на седницама одељења.